Wydrukuj tę stronę
czwartek, 17 sierpień 2017 00:00

XXVII sesja Rady Gminy Chmielno - 31 sierpnia 2017 r.

Autor:  UG Chmielno
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
UG Chmielno UG Chmielno

       

 RG. 0002.27.2017.IO                                   


         Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 446 ) zwołuję XXVII sesję Rady Gminy Chmielno w dniu31 sierpnia 2017 r. (czwartek ) o godz. 09:00 w Sali Posiedzeń Domu Kultury w Chmielnie ul. Gryfa Pomorskiego.

 

Proponowany porządek obrad:

 

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.

 

2. Przyjęcie porządku obrad wraz z ewentualnymi zmianami.

 

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

 

4. Informacja Wójta z wykonania uchwał Rady Gminy , odpowiedzi na interpelacje oraz informacje z pracy w okresie między sesjami.

 

5.Informacja o przygotowaniu szkół do rozpoczęcia roku szkolnego 2017 /2018

 

6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok 2016 / 2017.

 

7. Informacja Wójta Gminy Chmielno o realizacji budżetu gminy za I półrocze 2017r. oraz informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2017r.

 

8. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady oraz Wójta Gminy Chmielno w sprawie oświadczeń majątkowych za 2016r.

 

9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dyrektorowi i wicedyrektorowi szkoły podstawowej , przedszkola oraz nauczycielowi pełniącemu obowiązki kierownicze w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze.

 

10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielenia stypendiów dla uczniów szkół ponadpodstawowych .

 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zwołania zebrania wiejskiego dla dokonania wyborów uzupełniających członka rady sołeckiej.

 

12 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Garcz „ Południe”

 

13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Kożyczkowo przyjętego uchwałą Nr XXVII/267/2006 Rady Gminy Chmielno z dnia 25 lipca 20016r.

 

14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2017r.

 

15. Interpelacje i wolne wnioski.

 

16. Zakończenie obrad sesji Rady Gminy.          

         Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.                                                                                                                     

                                                                                                          Przewodniczący

                                                                                                         Rady Gminy

                                                                                                          Marian Kwidziński

 

 

Czytany 1127 razy Ostatnio zmieniany poniedziałek, 21 sierpień 2017 09:47

Artykuły powiązane