Wydrukuj tę stronę
środa, 19 sierpień 2020 00:00

XVIII Sesja Rady Gminy Chmielno - 19 sierpnia 2020 roku

Autor:  UG Chmielno
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
UG Chmielno UG Chmielno

RG.0002.18.2020IO                                                                  Chmielno, dnia 19.08.2020 r.                                    

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) zwołuję XVIII sesję Rady Gminy Chmielno w dniu 26 sierpnia 2020 r. ( środa) o godz. 10:30 w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Chmielnie (83-333 Chmielno ul. Gryfa Pomorskiego 20 -Sala Widowiskowa).

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad wraz z ewentualnymi zmianami.
 3. Informacja o sporządzeniu protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Wójta nt. swojej działalności w okresie między sesjami.
 5. Informacja o przygotowaniu szkół do rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021 oraz informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2019/2020.
 6. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady oraz Wójta Gminy w sprawie oświadczeń majątkowych za 2019 r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Chmielno, w roku szkolnym 2020/2021.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania stypendium naukowego dla wybitnie uzdolnionych studentów zamieszkałych na terenie gminy Chmielno.
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XIII/152/2019 Rady Gminy Chmielno w sprawie zmiany uchwały nr XII/118/2019 Rady Gminy Chmielno w sprawie określenia stawek podatków i opłat lokalnych oraz uregulowania niektórych innych spraw dotyczących tych świadczeń w Gminie Chmielno.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Chmielno – karta terenu 7.ZK.9.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowej.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gminnej.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Chmielno na rok 2020.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Chmielno na lata 2020– 2029.
 16. Wolne wnioski/Dyskusja
 17. Zakończenie obrad sesji Rady Gminy.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Jednocześnie przypominam, że w przypadku jakichkolwiek wątpliwości, co do treści przedstawionych projektów uchwał, istnieje możliwość wyjaśnienia wszelkich niejasności bezpośrednio w komórce organizacyjnej Urzędu  Gminy Chmielno lub jednostce podległej Gminy Chmielno, odpowiedzialnej za dany zakres tematyczny.

                       Przewodniczący Rady Gminy

                             Stanisław Klimowicz

Czytany 354 razy Ostatnio zmieniany wtorek, 01 wrzesień 2020 00:06

Artykuły powiązane