Szlaki turystyczne

Znajdziesz tu informacje na temat miejsc, które są ciekawe do odwiedzenia. Prezentacja wizualizacji i zdjęć oraz opisów szlaków pieszych, rowerowych i Nordic Walking.

Ze słownika Polsko-Kaszubskiego:faworyzować | pòpierac (sł. Eugenisz Gołąbek)
czwartek, 20 czerwiec 2019 00:00

VIII sesja Rady Gminy Chmielno - 26 czerwca 2019r.

Autor:  UG Chmielno
Oceń ten artykuł
(2 głosów)
UG Chmielno UG Chmielno

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) zwołuję VIII sesję Rady Gminy Chmielno w dniu 26 czerwca 2019r. (środa) o godz. 8:30 w Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Chmielnie ,ul. Gryfa Pomorskiego 20.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad wraz z ewentualnymi zmianami.
 3. Informacja o sporządzeniu protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Wójta nt. swojej działalności w okresie między sesjami.
 5. Informacja prezesa Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego o funkcjonowaniu przedsiębiorstwa za 2018r.
 6. Informacja kierownika Gminnego Ośrodka Zdrowia o funkcjonowaniu systemu ochrony zdrowia w gminie.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Chmielno wotum zaufania.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenie Wójtowi Gminy Chmielno absolutorium za 2018r.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zwołania zebrania wiejskiego dla wyboru sołtysa i członków rady sołeckiej – Borzestowska Huta.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zwołania zebrania wiejskiego dla wyboru sołtysa i członków rady sołeckiej – Cieszenie.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zwołania zebrania wiejskiego dla wyboru sołtysa i członków rady sołeckiej – Reskowo.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
 14. Podjęcie uchwały intencyjnej w sprawie zabezpieczenia środków w budżecie gminy na 2020 rok na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Reskowo.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Chmielnie oraz wyłonienia członków tej Rady.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chmielnie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących dodatku energetycznego, o którym mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997r. - Prawo energetyczne.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli
 18. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Chmielno „Jezioro Białe”
 19. Podjęcie uchwały w nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Garcz
 20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2019rok.
 21. Wolne wnioski/dyskusja
 22. Zakończenie obrad sesji Rady Gminy

a/omówienie sprawozdania z wykonywania budżetu wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Chmielno na dzień 31 grudnia 2018r,

b/omówienie sprawozdania finansowego,

c/przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej i opinii Komisji Rewizyjnej,

d/dyskusja

e/podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2018.

a/przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej i opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej .

b/dyskusja

c/głosowanie

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Jednocześnie przypominam, że w przypadku jakichkolwiek wątpliwości, co do treści przedstawionych projektów uchwał, istnieje możliwość wyjaśnienia wszelkich niejasności bezpośrednio w komórce organizacyjnej Urzędu  Gminy Chmielno lub jednostce podległej Gminy Chmielno, odpowiedzialnej za dany zakres tematyczny.

          

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Klimowicz

Czytany 513 razy Ostatnio zmieniany poniedziałek, 02 grudzień 2019 17:57

Skomentuj

Komentarz zostanie opublikowany po zatwierdzeniu przez redakcję.


Proszę rozwiązać proste zadanie (blokada antyspamowa):

Skocz do:

Zdjęcie z galerii

Ostatnie komentarze

Gościmy

Odwiedza nas 122 gości oraz 0 użytkowników.

szwajcaria-kaszubska.pl