Szlaki turystyczne

Znajdziesz tu informacje na temat miejsc, które są ciekawe do odwiedzenia. Prezentacja wizualizacji i zdjęć oraz opisów szlaków pieszych, rowerowych i Nordic Walking.

poniedziałek, 17 kwiecień 2017 00:00

Dr Florian Ceynowa

Autor:

W tim môlu - kòle mòstu midzë Swiónowã a Stajszewã - doszło do wëdarzeniégò, jaczé miało wiôldżi znaczënk w dzejach kaszëbsczégò regionalizmù. Tu aresztowelë scygónégò gòńczim lëstã Flóriana Cenôwã - bùdzëcela swiądë Kaszëbów i òjca kaszëbsczi pismieniznë. Sztudéra F. Cenôwa òd czilenôsce dni ùcékôł pò nieùdónym pòwstanim stôrogardzczim (21/22 gromicznika 1846 r.), jaczémù przédnikòwôł. Ùtacył sã ù swiónowsczégò szkólnégò Elwarta. Pò pòchwôcenim, jaczégò dokònôł w dniu 6 strëmiannika 1846 r. kartësczi ùrzãdownik prësczi ò nôzwëskù Kraatz, zaszparowelë Cenôwã nôpierwi w festindze w Grëdządzu, dze béł kòl òsmë miesãdzy, a tej w Mòabice pòd Berlinã. Tam 2 zélnika 1847 r. sã zaczął jegò proces wespół z 253 jinszima pòlsczima patriotama òbskarżonyma ò spiskòwanié procem Miemców. Ju 17 lëstopadnika Cenôwa dostôł wërok scãcégò topòrã. Òjca kaszëbsczi rësznotë zreta òstrô rewòlucyjnô dënëga, chtërna przeszła przez Europã i w historii nazwónô òsta Zymkã Lëdów. Kùńc kùńców òstôł ùwòlniony 20 strëmiannika 1848 r. pò dwùch latach sôdzë, w jaczi ni miôł nôdzeji na òdzwëskanié pòjudżi. W sómnoscë pòwstałë jegò sławetné sôdzowé tekstë, w tim Rozmòwa Pòlôcha z Kaszëbą, jaczé ùsztôłtowałë dejã dra F. Cenôwë na przińdną rësznotã kaszëbską.

poniedziałek, 27 luty 2017 15:12

Jastrë - Wielkanoc - 16 kwietnia

Autor:

Niedzielę wielkanocną poprzedzoną czuwaniem wiernych w kościele rozpoczyna Msza św., zwana rezurekcją. Dawniej, kto pragnął zachować dobre zdrowie przez cały rok, musiał udać się na obmycie, a nawet kąpieli do rzeki czy też jeziora. W drodze należało być skupionym i tylko taka postawa gwarantowała skutek[1].

   Na początku Mszy rezurekcyjnej w kościele panuje ciemność, światła zapalane są o północy. W czasie Mszy św. święcona jest woda i ogień. Rezurekcje kończą się procesją.

Kòżdi z nas je ùczniã. Przëchòdzymë dzysô na ùczbã, dze Szkólnym je Jezës Christus. Ale nie je to zwëczajnô ùczba. Szkólny zabiérô nas dzys w drogã. Drogã, chtërna je cãżkô i wëmôgającô, ale chtërna kùńczi sã dobëcym Szkólnégò. Ódprawimë 15 nietipòwëch ùczbów, żebë naùczëc sãòd Christusa prôwdzëwëch wôrtnotów, bë më téż, jak Òn, stelë sã dobëtnikama.

Rozpoczynając od Środy Popielcowej mieszkańcy Kaszub Środkowych rozpoczynają obrzędy związane z praktykami religijnymi i stosują się ściśle do przepisów i obrządków kościoła katolickiego[1]. Ta sytuacja nie zmieniła się i trwa do dzisiaj.

   Środa Popielcowa rozpoczyna okres Wielkiego Postu. Wśród mieszkańców Kaszub zakorzenione zostały przez wieki zasady powszechnego udziału we Mszy św.. W Środę Popielcową po Ewangelii i wygłoszonej homilii kapłan poświęca popiół sporządzony z palm w poprzednim roku. Zwyczaj ten stosowany jest zgodnie z nakazami Kościoła Katolickiego. Ksiądz posypuje głowy popiołem w formie krzyża wraz ze słowami: „Pamiętaj człowiecze, prochem jesteś i w proch się obrócisz”. Przypomina wiernym dramat grzechu pierwszych rodziców i śmierci, która jest zapłatą za grzech. Popiół jest wyrazem żałoby, smutku i bólu [2].

Zapraszamy do eksploracji modułu Dziedzictwo Kulturowe w ramach portalu Szwajcaria-Kaszubska.pl. Poznaj Kaszuby - pozjnaj historię Kaszub!

tarcza LO

 

90 lat Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego w Kartuzach

 

Drodzy Absolwenci Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego
im. Hieronima Derdowskiego w Kartuzach.

 

    W 2017 r. przypada 90 rocznica założenia pierwszej szkoły średniej w Kartuzach.

Szwajcaria Kaszubska – ta nazwa oddaje w pełni uroki tego regionu. Lasy, jeziora, pagórki, czyste powietrze, cudowny śpiew ptaków, życzliwi ludzie. Prawdziwe mleko od krowy, prawdziwe jajka i prawdziwy relaks z dala od zgiełku.

Okolice Koleczkowa, Jezioro Marchowo, fot. Maria Litwin

 

poniedziałek, 13 luty 2012 09:00

Szwajcaria Kaszubska - Historia

Autor:

Nazwa – "Szwajcaria Kaszubska", kaszb. Kaszëbskô Szwajcariô, została użyta po raz pierwszy pod koniec XIX wieku w niemieckich przewodnikach turystycznych po terenach okolic Kartuz. W latach początkowych XX wieku użył jej także Aleksander Majkowski – pisarz i działacz kaszubski, w tytule przewodnika turystycznego.

To określenie znakomicie oddaje urok krajobrazu ziem określanych tą nazwą – liczne wzniesienia, pokryte lasami lub łąkami, błękit nieba odbijającego się w lustrze jezior, meandry rzeczne wijące się wśród zieleni, wspaniałe barwy bogatej roślinności wiosną, latem i jesienią, piękny pejzaż zimowy. Każda pora roku na Kaszubach oferuje szereg wrażeń i doznań  estetycznych, a także atrakcji turystycznych. Od wiosny do późnej jesieni można korzystać ze sportów wodnych, turystyki rowerowej, pieszej, konnej, zimą zaś korzystać z organizowanych kuligów, uprawiać narciarstwo zjazdowe i biegowe, saneczkarstwo i inne równie fascynujące dyscypliny sportowo - turystyczne.

Skocz do:

Ostatnio dodane

Rzemiosło i rękodzieło

Sklep z Rzemiosłem i Rękodziełem
Galeria Kaszubska

Zdjęcie z galerii

Ostatnie komentarze

Gościmy

Odwiedza nas 54 gości oraz 0 użytkowników.

szwajcaria-kaszubska.pl