Szlaki turystyczne

Znajdziesz tu informacje na temat miejsc, które są ciekawe do odwiedzenia. Prezentacja wizualizacji i zdjęć oraz opisów szlaków pieszych, rowerowych i Nordic Walking.

Ze słownika Polsko-Kaszubskiego:jednoetapowy | jednoetapòwi (sł. Eugenisz Gołąbek)
środa, 24 marzec 2021 10:30

XXIV Sesja Rady Gminy Chmielno - 24 marca 2021 r. (środa) o godz. 10:30

Autor:  UG Chmielno
Oceń ten artykuł
(1 głos)
UG Chmielno UG Chmielno

RG.0002.24.2021 IO                                

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) zwołuję XXIV sesję Rady Gminy Chmielno w dniu  24 marca 2021 r. (środa) o godz. 10:30 w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji  w Chmielnie (83-333 Chmielno ul. Gryfa Pomorskiego 20 -Sala Widowiskowa).

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad wraz z ewentualnymi zmianami.
 3. Informacja o sporządzeniu protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Wójta nt. swojej działalności w okresie między sesjami.
 5. Informacja Komendanta Policji o stanie i porządku bezpieczeństwa publicznego oraz o działalności policji.
 6. Informacja o stanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
 7. Informacja na temat ochrony przeciwpożarowej na terenie Gminy Chmielno.
 8. Informacja o stanie zagospodarowania przestrzennego Gminy Chmielno, omówienie kierunków rozwoju i niezbędnych zmian w zakresie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Chmielno.
 9. Sprawozdanie z działalności GOPS w Chmielnie za 2020 r.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Chmielno na rok 2021 . 236- Komisja Rewizyjna
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków na terenie Gminy Chmielno.237—rewizyjna , rolnictwa
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. 238 rewizyjna, rolnictwa
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Chmielno w 2021 roku” 239 rewizyjna rolnictwa
 14. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Miechucino. 
 15. Wolne wnioski/Dyskusja/ Sprawozdania
 16. Zakończenie obrad sesji Rady Gminy

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Jednocześnie przypominam, że w przypadku jakichkolwiek wątpliwości, co do treści przedstawionych projektów uchwał, istnieje możliwość wyjaśnienia wszelkich niejasności bezpośrednio w komórce organizacyjnej Urzędu  Gminy Chmielno lub jednostce podległej Gminy Chmielno, odpowiedzialnej za dany zakres tematyczny.


 

                       Przewodniczący Rady Gminy

                             Stanisław Klimowicz

Czytany 95 razy Ostatnio zmieniany piątek, 19 marzec 2021 09:34

Skomentuj

Komentarz zostanie opublikowany po zatwierdzeniu przez redakcję.


Proszę rozwiązać proste zadanie (blokada antyspamowa):

Skocz do:

Polecamy

Restauracja Kaszubska
( / Baza kulinarna)

Zdjęcie z galerii

Ostatnie komentarze

Gościmy

Odwiedza nas 232 gości oraz 0 użytkowników.

szwajcaria-kaszubska.pl