Szlaki turystyczne

Znajdziesz tu informacje na temat miejsc, które są ciekawe do odwiedzenia. Prezentacja wizualizacji i zdjęć oraz opisów szlaków pieszych, rowerowych i Nordic Walking.

Ze słownika Polsko-Kaszubskiego:ekshumacja | ekshumacjô (sł. Eugenisz Gołąbek)
środa, 30 marzec 2022 00:00

XXXVIII sesję Rady Gminy Chmielno w dniu 30 marca 2022

Autor:  UG Chmielno
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Rada Gminy Chmielno Rada Gminy Chmielno

 

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U .z 2020 r. poz.713 ze zm.) zwołuję XXXVIII sesję Rady Gminy Chmielno w dniu 30 marca 2022 roku (środa) o godz. 10:30 w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Chmielnie (83-333 Chmielno, ul. Gryfa Pomorskiego 20-Sala Widowiskowa).

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad wraz z ewentualnymi zmianami.
 3. Informacja o sporządzeniu protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Wójta nt. swojej działalności w okresie między sesjami.
 5. Informacja Komendanta Policji o stanie i porządku bezpieczeństwa publicznego oraz o działalności policji.
 6. Informacja o stanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
 7. Informacja na temat ochrony przeciwpożarowej na terenie Gminy Chmielno.
 8. Informacja o stanie zagospodarowania przestrzennego Gminy Chmielno, omówienie kierunków rozwoju i niezbędnych zmian w zakresie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Chmielno.
 9. Sprawozdanie z działalności GOPS w Chmielnie za 2021rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Chmielno „ Garncarska – Zachód.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowej.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiących własność Gminy
 13. Podjęcie w sprawie przyjęcia „ Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Chmielno w 2022 roku.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zwołania zebrania sołeckiego dla wyboru sołtysa i członków rady sołeckiej.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz wprowadzenia regulaminu określającego zasady prowadzenia tego handlu.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Chmielno na rok 2022.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Chmielno na rok 2022. ”.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Chmielno na lata 2022-2031”.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Franciszka Tredera w Borzestowie.
 20. Wolne wnioski/dyskusja.
 21. Zakończenie obrad sesji Rady Gminy.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Jednocześnie przypominam, że w przypadku jakichkolwiek wątpliwości, co do treści przedstawionych projektów uchwał, istnieje możliwość wyjaśnienia wszelkich niejasności bezpośrednio w komórce organizacyjnej Urzędu  Gminy Chmielno lub jednostce podległej Gminy Chmielno, odpowiedzialnej za dany zakres tematyczny.

                       Przewodniczący Rady Gminy

                       Stanisław Klimowicz

                            

 

 

Czytany 314 razy Ostatnio zmieniany czwartek, 31 marzec 2022 10:57

Skomentuj

Komentarz zostanie opublikowany po zatwierdzeniu przez redakcję.


Proszę rozwiązać proste zadanie (blokada antyspamowa):

Skocz do:

Polecamy

Pod Lipą Anna i Jerzy Król
( / Baza noclegowa)

Zdjęcie z galerii

Ostatnie komentarze

Gościmy

Odwiedza nas 303 gości oraz 0 użytkowników.

szwajcaria-kaszubska.pl