Szlaki turystyczne

Znajdziesz tu informacje na temat miejsc, które są ciekawe do odwiedzenia. Prezentacja wizualizacji i zdjęć oraz opisów szlaków pieszych, rowerowych i Nordic Walking.

Ze słownika Polsko-Kaszubskiego:Marcin | Môrcën, Martin (sł. Eugenisz Gołąbek)
środa, 27 kwiecień 2022 10:00

XL sesja Rady Gminy Chmielno w dniu 27 kwietnia 2022 roku (środa) o godz. 10:00

Autor:  UG Chmielno
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Rada Gminy Chmielno Rada Gminy Chmielno

 

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U .z 2020 r. poz.713 ze zm.) zwołuję XL sesję Rady Gminy Chmielno w dniu 27 kwietnia 2022 roku (środa) o godz. 10:00 w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Chmielnie (83-333 Chmielno, ul. Gryfa Pomorskiego 20-Sala Widowiskowa).

⦁    Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.
⦁    Przyjęcie porządku obrad wraz z ewentualnymi zmianami.
⦁    Informacja o sporządzeniu protokołów z poprzednich sesji.
⦁    Informacja Wójta nt. swojej działalności w okresie między sesjami.
⦁    Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Chmielno – karta terenu 7.ZK.
⦁    Podjęcie uchwały w sprawie utrzymania trwałości grantu pn. Adaptacja Szkoły Podstawowej w Chmielnie i Szkoły Podstawowej w Miechucinie do Modelu Dostępnej Szkoły realizowanego w ramach projektu „Dostępna szkoła”, IV Oś priorytetowa Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa”, Działanie 4.1 Innowacje społeczne, konkurs nr POWR.04.01.00 IZ.00 00 021/18.
⦁    Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Gminy Chmielno oraz sołtysów.
⦁    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zasobów pomocy społecznej za rok 2022 dla gminy Chmielno.
⦁    Podjęcie uchwały  w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Chmielno.
⦁    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Chmielno na rok 2022. ”.
⦁    Wolne wnioski/dyskusja.
⦁    Zakończenie obrad sesji Rady Gminy.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w  pracach organów gminy.
Jednocześnie przypominam, że w przypadku jakichkolwiek wątpliwości, co do treści przedstawionych projektów uchwał, istnieje możliwość wyjaśnienia wszelkich niejasności bezpośrednio w komórce organizacyjnej Urzędu  Gminy Chmielno lub jednostce podległej Gminy Chmielno, odpowiedzialnej za dany zakres tematyczny.

                       Przewodniczący Rady Gminy

                       Stanisław Klimowicz

                            

 

 

Czytany 633 razy Ostatnio zmieniany niedziela, 24 kwiecień 2022 23:48

Skomentuj

Komentarz zostanie opublikowany po zatwierdzeniu przez redakcję.


Proszę rozwiązać proste zadanie (blokada antyspamowa):

Skocz do:

Polecamy

Zdjęcie z galerii

Ostatnie komentarze

Gościmy

Odwiedza nas 103 gości oraz 0 użytkowników.

Akademia Kaszubska

szwajcaria-kaszubska.pl