Szlaki turystyczne

Znajdziesz tu informacje na temat miejsc, które są ciekawe do odwiedzenia. Prezentacja wizualizacji i zdjęć oraz opisów szlaków pieszych, rowerowych i Nordic Walking.

Ze słownika Polsko-Kaszubskiego:chata | chałpa (sł. Eugenisz Gołąbek)
środa, 18 maj 2022 00:00

XLI sesję Rady Gminy Chmielno w dniu 18 maja 2022 roku (środa) o godz. 10:00

Autor:  UG Chmielno
Oceń ten artykuł
(3 głosów)
Rada Gminy Chmielno Rada Gminy Chmielno

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.713 ze zm.) zwołuję XLI sesję Rady Gminy Chmielno w dniu 18 maja 2022 roku (środa) o godz. 10:00 w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Chmielnie (83-333 Chmielno, ul. Gryfa Pomorskiego 20-Sala Widowiskowa).

⦁    Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.
⦁    Przyjęcie porządku obrad wraz z ewentualnymi zmianami.
⦁    Informacja o sporządzeniu protokołów z poprzednich sesji.
⦁    Informacja Wójta nt. swojej działalności w okresie między sesjami.
⦁    Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Chmielno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2021.
⦁    Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Garcz – ul. Spacerowa.
⦁    Podjęcie uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie gminy Chmielno w 2022 r.
⦁    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zakup nieruchomości gminnej.
⦁    Podjęcie w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gminnej.
⦁    Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy będącej drogą gminną publiczną w miejscowości Chmielno.
⦁    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Chmielno na rok 2022 ”.
⦁    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Chmielno na lata 2022-2031”.
⦁    Wolne wnioski/dyskusja.
⦁    Zakończenie obrad sesji Rady Gminy.
Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w  pracach organów gminy.
Jednocześnie przypominam, że w przypadku jakichkolwiek wątpliwości, co do treści przedstawionych projektów uchwał, istnieje możliwość wyjaśnienia wszelkich niejasności bezpośrednio w komórce organizacyjnej Urzędu  Gminy Chmielno lub jednostce podległej Gminy Chmielno, odpowiedzialnej za dany zakres tematyczny.

Czytany 686 razy Ostatnio zmieniany czwartek, 12 maj 2022 00:34

Skomentuj

Komentarz zostanie opublikowany po zatwierdzeniu przez redakcję.


Proszę rozwiązać proste zadanie (blokada antyspamowa):

Skocz do:

Polecamy

Agroturystyka Kaszuby
( / Baza noclegowa)

Zdjęcie z galerii

Ostatnie komentarze

Gościmy

Odwiedza nas 103 gości oraz 0 użytkowników.

Akademia Kaszubska

szwajcaria-kaszubska.pl