Szlaki turystyczne

Znajdziesz tu informacje na temat miejsc, które są ciekawe do odwiedzenia. Prezentacja wizualizacji i zdjęć oraz opisów szlaków pieszych, rowerowych i Nordic Walking.

Ze słownika Polsko-Kaszubskiego:bajka | bôjka (sł. Eugenisz Gołąbek)
środa, 22 czerwiec 2022 10:00

XLII sesja Rady Gminy Chmielno w dniu 22 czerwca 2022 roku (środa) o godz. 10:00

Autor:  UG Chmielno
Oceń ten artykuł
(1 głos)
Rada Gminy Chmielno Rada Gminy Chmielno

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.713 ze zm.) zwołuję XLII sesję Rady Gminy Chmielno w dniu 22 czerwca 2022 roku (środa) o godz. 10:00 w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Chmielnie (83-333 Chmielno, ul. Gryfa Pomorskiego 20-Sala Widowiskowa).

⦁    Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.
⦁    Przyjęcie porządku obrad wraz z ewentualnymi zmianami.
⦁    Informacja o sporządzeniu protokołu z poprzedniej sesji.
⦁    Informacja Wójta nt. swojej działalności w okresie między sesjami.
⦁    Informacja prezesa Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego o funkcjonowaniu  przedsiębiorstwa za 2021r.
⦁    Informacja kierownika Gminnego Ośrodka Zdrowia o funkcjonowaniu systemu ochrony zdrowia w gminie za 2021 r.
⦁    Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Chmielno wotum zaufania.  
⦁    Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 rok.
a/omówienie sprawozdania z wykonywania budżetu wraz z informacją o stanie mienia  komunalnego Gminy Chmielno na dzień 31 grudnia 2021r,
b/ omówienie sprawozdania finansowego,
c/ przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej i opinii Komisji Rewizyjnej,
d/ dyskusja,
e/podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2021.
⦁    Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Chmielno absolutorium za 2021 r.
a/ przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej i opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
b/ dyskusja,
c/ głosowanie.
⦁     Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Garcz – Spacerowa.
⦁    Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Chmielno -  ul. Chmielonko.
⦁    Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Chmielno -            ul. Muzyczna.
⦁    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowej - Reskowo.
⦁    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowej - Borzestowo.
⦁    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Chmielno na rok 2022.
⦁    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Chmielno na rok 2022 ”.
⦁    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Chmielno na lata 2022-2031.
⦁    Wolne wnioski/dyskusja.
⦁    Zakończenie obrad sesji Rady Gminy.
Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w  pracach organów gminy.
Jednocześnie przypominam, że w przypadku jakichkolwiek wątpliwości, co do treści przedstawionych projektów uchwał, istnieje możliwość wyjaśnienia wszelkich niejasności bezpośrednio w komórce organizacyjnej Urzędu  Gminy Chmielno lub jednostce podległej Gminy Chmielno, odpowiedzialnej za dany zakres tematyczny.

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

                       Stanisław Klimowicz

 

Czytany 1084 razy Ostatnio zmieniany wtorek, 21 czerwiec 2022 13:07

Skomentuj

Komentarz zostanie opublikowany po zatwierdzeniu przez redakcję.


Proszę rozwiązać proste zadanie (blokada antyspamowa):

Skocz do:

Polecamy

Dwa mieszkania wakacyjne
( / Baza noclegowa)

Zdjęcie z galerii

Ostatnie komentarze

Gościmy

Odwiedza nas 298 gości oraz 0 użytkowników.

Akademia Kaszubska

szwajcaria-kaszubska.pl