Szlaki turystyczne

Znajdziesz tu informacje na temat miejsc, które są ciekawe do odwiedzenia. Prezentacja wizualizacji i zdjęć oraz opisów szlaków pieszych, rowerowych i Nordic Walking.

Ze słownika Polsko-Kaszubskiego:knot | swiécëdło (sł. Eugenisz Gołąbek)
środa, 24 sierpień 2022 10:11

XLIII Sesja Rady Gminy Chmielno w dniu 24.08.2022 roku (środa) o godz. 11:30

Autor:  UG Chmielno
Oceń ten artykuł
(1 głos)
Rada Gminy Chmielno Rada Gminy Chmielno

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.713 ze zm.) zwołuję XLIII sesję Rady Gminy Chmielno w dniu 24 sierpnia 2022 roku (środa) o godz. 11:30 w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Chmielnie (83-333 Chmielno, ul. Gryfa Pomorskiego 20-Sala Widowiskowa).

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad wraz z ewentualnymi zmianami.
 3. Informacja o sporządzeniu protokołów z poprzednich sesji.
 4. Informacja Wójta nt. swojej działalności w okresie między sesjami.
 5. Informacja o przygotowaniu szkół do rozpoczęcia roku szkolnego 2022/2023 oraz informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2021/2022.
 6. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy oraz Wójta Gminy w sprawie oświadczeń majątkowych za 2021 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych oraz dla nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze, zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chmielno.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/302/2021 Rady Gminy Chmielno z dnia 27 października 2021 r. w sprawie określenia stawek podatków i opłat lokalnych oraz uregulowania niektórych innych spraw dotyczących tych świadczeń w Gminie Chmielno.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Chmielno na rok szkolny 2022/2023.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Chmielno, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Chmielno oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale Nr XXIX/271/2021 Rady Gminy Chmielno z dnia 25 sierpnia 2021 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Miechucino „Zielony Stok – Szlak Kaszubski – Wrzosowa”.
 12. Podjęcie uchwały sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Chmielno „Południe” i fragmentu wsi Przewóz .
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Garcz ul. Rzemieślnicza wraz z fragmentem wsi Kożyczkowo.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Chmielno „Babino” i fragmentów wsi Reskowo, Kożyczkowo i Cieszenie.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie podjęcia współpracy partnerskiej z Gminą Zdołbica na Ukrainie.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej gminie Zdołbica na Ukrainie.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Chmielno na rok 2021.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Chmielno na lata 2022-2031.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu partnerskiego pod nazwą „Nature Based Solution for Chara Lakes Protection”.
 20. Wolne wnioski/dyskusja.
 21. Zakończenie obrad.

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

                       Stanisław Klimowicz

 

Czytany 600 razy Ostatnio zmieniany piątek, 19 sierpień 2022 10:18

Skomentuj

Komentarz zostanie opublikowany po zatwierdzeniu przez redakcję.


Proszę rozwiązać proste zadanie (blokada antyspamowa):

Skocz do:

Polecamy

Zdjęcie z galerii

Ostatnie komentarze

Gościmy

Odwiedza nas 294 gości oraz 0 użytkowników.

Akademia Kaszubska

szwajcaria-kaszubska.pl