Szlaki turystyczne

Znajdziesz tu informacje na temat miejsc, które są ciekawe do odwiedzenia. Prezentacja wizualizacji i zdjęć oraz opisów szlaków pieszych, rowerowych i Nordic Walking.

Ze słownika Polsko-Kaszubskiego:dzieweczka | dzéweczka, dzéwenka, dzéwùlka, dzéwùla (sł. Eugenisz Gołąbek)
poniedziałek, 19 grudzień 2022 11:00

XLVII Sesja Rady Gminy Chmielno, 19.12.2022 roku (poniedziałek) o godz. 11:00

Autor:  UG Chmielno
Oceń ten artykuł
(1 głos)
Rada Gminy Chmielno Rada Gminy Chmielno

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U .z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) zwołuję XLVII sesję Rady Gminy Chmielno w dniu 19 grudnia  2022 roku (poniedziałek) o godz. 11:00 w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Chmielnie (83-333 Chmielno, ul. Gryfa Pomorskiego 20-Sala Widowiskowa).


⦁    Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.
⦁    Przyjęcie porządku obrad wraz z ewentualnymi zmianami.
⦁    Informacja o sporządzeniu protokołu z poprzedniej sesji.
⦁    Informacja Wójta nt. swojej działalności w okresie między sesjami.
⦁    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chmielno na lata 2023-2032.
⦁     Podjęcie uchwały w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Chmielno na 2023 rok.
⦁    Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Chmielno na rok 2022.
⦁    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Chmielno na lata 2023-2030.
⦁    Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Rady Gminy Chmielno na 2023 rok.
⦁    Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia ramowego planu pracy i kontroli Komisji Edukacji, Kultury, Spraw Socjalnych i Bezpieczeństwa Publicznego na 2023 rok.
⦁    Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia ramowego planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Chmielno na 2023 rok.
⦁    Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rolnictwa, ochrony środowiska, rozwoju gospodarczego i spraw komunalnych na 2023 rok.
⦁     Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia ramowego planu pracy i kontroli Komisji skarg, wniosków i petycji Rady Gminy Chmielno na 2023 rok.
⦁    Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostce samorządu terytorialnego (psychiatra).
⦁    Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostce samorządu terytorialnego (terapeuta).
⦁    Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostce samorządu terytorialnego (Żukowo).
⦁    Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Zawory- RO.
⦁    Podjęcie uchwały  w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Chmielno     ( Sezamkowa).
⦁    Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Reskowo          ( Słoneczna).
⦁    Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Reskowo           ( Dejk).
⦁    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej  Gminy Chmielno na rok 2022.  
⦁    Wolne wnioski/Dyskusja.
⦁    Zakończenie obrad sesji Rady Gminy.
Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w  pracach organów gminy.
Jednocześnie przypominam, że w przypadku jakichkolwiek wątpliwości, co do treści przedstawionych projektów uchwał, istnieje możliwość wyjaśnienia wszelkich niejasności bezpośrednio w komórce organizacyjnej Urzędu  Gminy Chmielno lub jednostce podległej Gminy Chmielno, odpowiedzialnej za dany zakres tematyczny.

Czytany 463 razy Ostatnio zmieniany środa, 14 grudzień 2022 21:49

Skomentuj

Komentarz zostanie opublikowany po zatwierdzeniu przez redakcję.


Proszę rozwiązać proste zadanie (blokada antyspamowa):

Skocz do:

Polecamy

Zdjęcie z galerii

Ostatnie komentarze

Gościmy

Odwiedza nas 120 gości oraz 0 użytkowników.

Akademia Kaszubska

szwajcaria-kaszubska.pl