Szlaki turystyczne

Znajdziesz tu informacje na temat miejsc, które są ciekawe do odwiedzenia. Prezentacja wizualizacji i zdjęć oraz opisów szlaków pieszych, rowerowych i Nordic Walking.

Ze słownika Polsko-Kaszubskiego:dzielić | dzelëc (sł. Eugenisz Gołąbek)
środa, 21 grudzień 2016 01:40

Konkurs "Najpiękniejsza Świąteczna dekoracja posesji na terenie Gminy Chmielno"

Autor: 
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

konkurs " Najpiękniejsza Świąteczna dekoracja posesji na terenie Gminy Chmielno"
Do dnia  29.12.2016 r. w biurze Domu Kultury w Chmielnie  przyjmujemy zgłoszenia konkursowe.

Więcej informacji o konkursie znajdą Państwo w Regulaminie. 

REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU
„NAJPIĘKNIEJSZA ŚWIĄTECZNA  DEKORACJA POSESJI  NA TERENIE GMINY CHMIELNO 2016/2017”

1. Cel konkursu:

Celem organizacji konkursu "NAJPIĘKNIEJSZA ŚWIĄTECZNA DEKORACJA POSESJI NA TERENIE GMINY CHMIELNO", zwanego dalej Konkursem, jest propagowanie tradycji i świątecznego nastroju poprzez oświetlenie, przystrojenie posesji okolicznościowymi dekoracjami oraz podniesienie walorów estetycznych miejscowości
w okresie Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku.

2. Organizator konkursu:

Organizatorem konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Chmielnie.

3. Patronat honorowy:

Patronat honorowy nad konkursem objął Wójt Gminy Chmielno.

4. Uczestnicy konkursu:

 • W konkursie mogą wziąć udział właściciele posesji znajdujących się w Gminie Chmielno, będący płatnikami podatku od nieruchomości, którzy zgłoszą swoja posesję do konkursu
  i w sposób szczególny upiększą ją z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku.

 • Biorąc udział w Konkursie uczestnicy wyrażają zgodę na opublikowanie na stronie gminy: www.chmielno.pl i fanpage'u Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Chmielnie imienia i nazwiska Uczestnika Konkursu, jeżeli zostanie on laureatem Konkursu, a także na przekazanie listy zwycięzców do wiadomości lokalnym mediom.

 • Biorąc udział w Konkursie Uczestnicy Konkursu oświadczają, iż mają świadomość, że udział w Konkursie wiąże się z podaniem przez nich danych osobowych, które Organizator zobowiązuje się przetwarzać wyłącznie w celu realizacji Konkursu.

5. Komisja Konkursowa:

 • Oceny udekorowanych posesji dokona powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa. Praca Komisji Konkursowej rozpoczyna się z chwilą zakończenia naboru zgłoszeń do I etapu konkursu.

 • Organizator nie przekazuje żadnego wynagrodzenia członkom Komisji Konkursowej.

 • Wszelkie sprawy sporne związane z Konkursem rozstrzygać będzie Komisja Konkursowa.

 • Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne., a od wydanego przez nią werdyktu nie ma odwołania.

6. Warunki uczestnictwa w konkursie:

 • Komisja konkursowa będzie oceniać wyłącznie posesje zgłoszone do konkursu.

 • Konkurs polega na wykonaniu świątecznej dekoracji budynku, posesji, balkonu, okna itp. (zwanego dalej udekorowaną posesją) odnoszącej się do Świat Bożego Narodzenia (iluminacje świetlne, choinki itp.). Komisja konkursowa weźmie pod uwagę nie tylko ilość ale też jakość i pomysłowość dekoracji.

 • Zgłoszone do konkursu udekorowane posesje oceniane będą według wyglądu estetycznego udekorowanej posesji (w której skład wchodzą dom oraz ogród):
  •ogólne wrażenie estetyczne (od 1-10 punktów)
  • różnorodność wykorzystanych elementów dekoracji (od 1-10 punktów)
  • pomysłowość i oryginalność kompozycji (od 1-10 punktów)
  • nawiązanie do tradycji Świąt Bożego Narodzenia- dekoracje całoroczne nie będą brane pod uwagę! (od 1- 10 punktów)

 • I etap:


  Warunkiem przystąpienia do I etapu konkursu jest pisemne zgłoszenie (Załącznik nr 1)
  z podaniem: imienia i nazwiska zgłaszającego, adresu posesji, numer telefonu kontaktowego, e-maila oraz od 1 do 3 zdjęć udekorowanej posesji w formacie A4
  (w przypadku zgłoszenia pocztą elektroniczną zdjęcie powinno być nadesłane
  w rozszerzeniu jpg i w nazwie zawierać imię i nazwisko Uczestnika Konkursu).
  Zgłoszenie swojego udziału w konkursie jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.
  Do 29 grudnia 2016 r. należy dostarczyć zgłoszenie. Można to zrobić osobiście
  w Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Chmielnie (ul. Gryfa Pomorskiego 20) w godz. 8:00 do 16:00,wysłać pocztą tradycyjną (na adres: ul. Gryfa Pomorskiego 20,
  83-333 Chmielno) lub elektroniczną (na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ) z dopiskiem: "Konkurs na świąteczną dekorację posesji".

 • II etap:


  Na podstawie zgłoszonych w I etapie zdjęć Komisja Konkursowa wybierze udekorowane posesje, które odwiedzi osobiście do 10 stycznia 2017 r. (ilość udekorowanych posesji, które odwiedzi Komisja Konkursowa w II etapie Konkursu zależna jest od liczby zgłoszeń w I etapie- decyzja o ilości odwiedzonych posesji należy do Komisji Konkursowej)
  Uczestnicy którzy zakwalifikują się do II etapu zostaną powiadomieni o dokładnym terminie odwiedzin Komisji Konkursowej telefonicznie lub pocztą elektroniczną.
  W przypadku gdy termin odwiedzin Komisji Konkursowej nie będzie odpowiadał Uczestnikowi Konkursu, Komisja Konkursowa może wyznaczyć termin dodatkowy wyłącznie dla danego Uczestnika Konkursu. Uzasadnienie zmiany terminu będzie rozstrzygnięcie na podstawie przyczyny podanej przez Uczestnika Konkursu. W przypadku gdy Komisja Konkursowa nie uzna uzasadnienia za wystarczające Uczestnik Konkursu zostanie zdyskwalifikowany, a na jego miejsce zostanie powołany inny Uczestnik znajdujący się na liście rezerwowej utworzonej w trakcie I etapu.

7. Nagrody:

W konkursie przewidziane są następujące nagrody:
I miejsce – 500zł
II miejsce – 300zł
III miejsce – 200zł
Wyróżnienia– nagrody rzeczowe (nagrody przyznane za zdobycie wyróżnienia nie podlegają wymianie na inne ani na ich równowartość pieniężną) .

Pozostali Uczestnicy Konkursu otrzymają dyplomy za udział.

8. Wyniki konkursu:

 • Wręczenie nagród nastąpi 15 stycznia 2017 r. podczas Gminnego Finału WOŚP
  sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Chmielnie (ul. Gryfa Pomorskiego 20).

 • Wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej Gminy Chmielno: www.chmielno.pl oraz na fanpage'u Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Chmielnie, a także przekazane do lokalnych mediów.

9. Terminarz konkursu:

 • do 29 grudnia 2016 r. - dostarczenie zgłoszeń na konkurs (Załącznik nr 1)

 • do 10 stycznia 2017 r. -realizacja II etapu Konkursu

 • 15 stycznia 2017 r. - uroczyste wręczenie nagród laureatom.

10. Postanowienia końcowe:

 • W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Urzędu Gminy w Chmielnie oraz Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Chmielnie.

 • Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania listy zwycięzców oraz zdjęć konkursowych, zdjęć wykonanych przez Komisję Konkursową w II etapie Konkursu,
  a także zdjęć wykonanych na ceremonii wręczenia nagród.

 • Wszelkich dodatkowych/ nie jasnych informacji związanych z Konkursem udzielą pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Chmielnie pod numerem tel. 58 684 22 05.

 • Regulamin oraz karta zgłoszenia dostępne są także w wersji elektronicznej na stronie internetowej: www.chmielno.pl .

 • Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w Regulaminie nie mogą naruszać praw nabytych przez uczestników Konkursu.

KARTA ZGŁOSZENIOWA

GMINNEGY KONKURS „NAJPIĘKNIEJSZA ŚWIĄTECZNA  DEKORACJA POSESJI
NA TERENIE GMINY CHMIELNO 2016/2017”

IMIĘ i NAZWISKO                                                                                           
Adres posesji ( ulica, nr domu, sołectwo)   
nr telefonu                                                                                        
e-mail   

 

Oświadczam, że zapoznałem/-am się z Regulaminem Konkursu i go akceptuję, a także że wszystkie dane podane przeze mnie w karcie zgłoszeniowej są prawdziwe.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z 1997 roku), przez Organizatora Gminnego Konkursu na "Najpiękniejszą świąteczną dekorację posesji na terenie Gminy Chmielno 2016/2017"

............................................                                                                                                           ............................................................

(Miejscowość i data)                                                                                                       (czytelny podpis osoby zgłaszającej posesję)

Czytany 1947 razy Ostatnio zmieniany poniedziałek, 30 styczeń 2017 08:33
GOKSiR Chmielno

Gminny Ośrodek Kultury w Chmielnie zwany w skrócie GOKSiR

Skomentuj

Komentarz zostanie opublikowany po zatwierdzeniu przez redakcję.


Proszę rozwiązać proste zadanie (blokada antyspamowa):

Skocz do:

Polecamy

Pensjonat Zacisze
( / Baza noclegowa)

Zdjęcie z galerii

Ostatnie komentarze

Gościmy

Odwiedza nas 335 gości oraz 0 użytkowników.

szwajcaria-kaszubska.pl