Szlaki turystyczne

Znajdziesz tu informacje na temat miejsc, które są ciekawe do odwiedzenia. Prezentacja wizualizacji i zdjęć oraz opisów szlaków pieszych, rowerowych i Nordic Walking.

Ze słownika Polsko-Kaszubskiego:muczeć | bãczëc, rëczëc, mùłkac (sł. Eugenisz Gołąbek)
czwartek, 22 grudzień 2016 10:12

porządek obrad XXI Sesji Rady Gminy Chmielno - 28 grudnia 2016 r.

Autor:  UG Chmielno
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
UG Chmielno UG Chmielno

     

                                                                                                                

RG. 0002.21.2016.IO                                                                                                     Chmielno, dnia 19 grudnia 2016 r.                                                                            

Pani/Pan

                                                                                                                     

      

         Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ) zwołuję XXI sesję Rady Gminy Chmielno w dniu 28 grudnia 2016 r. (środa ) o godz. 9,00 w Sali Posiedzeń Domu Kultury w Chmielnie ul. Gryfa Pomorskiego.

Proponowany porządek obrad:

 

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad wraz z ewentualnymi zmianami.

3. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.

4. Informacja Wójta z wykonania uchwał Rady Gminy, odpowiedzi na interpelacje oraz informacje z pracy w okresie między sesjami.

5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017- 2028.

6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017.

8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za pobyt dziecka u dziennego opiekuna.

9.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu pod nazwą „Wyjdź z domu – zainwestuj w              siebie” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020 Oś Priorytetowa 6 Integracja, działanie 6.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 6.1.2 Aktywizacja Społeczno – Zawodowa.

10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 r.

11.Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2017 r. i maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły podstawowej w Reskowie .

13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kartuskiemu.

14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kartuskiemu.

15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kartuskiemu.

16 Podjęcie uchwały w sprawie   wyrażenia zgody na przekazanie w drodze darowizny nieruchomości na rzecz Powiatu Kartuskiego.

17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2017-2021.

18. W sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Gminnego przedsiębiorstwa Usługowego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kożyczkowie.

19. Zatwierdzenie planu pracy Rady Gminy Chmielno na 2017 rok.

20. Interpelacje i wolne wnioski.

21. Zakończenie obrad sesji Rady Gminy.          

                                                        

     Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.                                                                                                                                                                 

                                                                                                          Przewodniczący

                                                                                                        Rady Gminy

                                                                                                          Marian Kwidziński

Czytany 1609 razy Ostatnio zmieniany czwartek, 22 grudzień 2016 10:14

Skomentuj

Komentarz zostanie opublikowany po zatwierdzeniu przez redakcję.


Proszę rozwiązać proste zadanie (blokada antyspamowa):

Skocz do:

Polecamy

( / Baza noclegowa)

Zdjęcie z galerii

Ostatnie komentarze

Gościmy

Odwiedza nas 321 gości oraz 0 użytkowników.

szwajcaria-kaszubska.pl