Szlaki turystyczne

Znajdziesz tu informacje na temat miejsc, które są ciekawe do odwiedzenia. Prezentacja wizualizacji i zdjęć oraz opisów szlaków pieszych, rowerowych i Nordic Walking.

czwartek, 30 marzec 2017 00:00

XXIV sesja Rady Gminy Chmielno - 30 marca 2017 r.

Autor:  UG Chmielno
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
UG Chmielno UG Chmielno

       

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 446 ) zwołuję XXIV sesję Rady Gminy Chmielno w dniu 30 marca 2017 r. (czwartek ) o godz. 09:00 w Sali Posiedzeń Domu Kultury w Chmielnie ul. Gryfa Pomorskiego.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad wraz z ewentualnymi zmianami.

3. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.

4. Informacja Wójta z wykonania uchwał Rady Gminy, odpowiedzi na interpelacje oraz informacje z pracy w okresie między sesjami.

     5. Informacja o stanie zagospodarowania przestrzennego Gminy Chmielno, omówienie kierunków rozwoju i niezbędnych zmian w zakresie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Chmielno.

6.Podjęcie uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe.

7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów, ich wartości punktowej oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia, obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chmielno

8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego i prowadzonych przez gminę Chmielno uwzględnianych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów każdemu kryterium oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla logopedy, pedagoga, psychologa, doradcy zawodowego, nauczyciela wspomagającego, nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, pracujących z grupami mieszanymi oraz sposobu ustalania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli etatu łączonego

10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2016 dla Gminy Chmielno". 

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kożyczkowie.

12.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego poprzez wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) w postaci prawa własności pojazdów i urządzeń do spółki Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o. w Kożyczkowie.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie na 2017r.

14. Interpelacje i wolne wnioski.

15. Zakończenie obrad sesji Rady Gminy.          

                                                          

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.                                                                                                                   

                                                                                                          Przewodniczący

                                                                                                         Rady Gminy

                                                                                                          Marian Kwidziński

Czytany 702 razy Ostatnio zmieniany czwartek, 15 czerwiec 2017 09:48

Skomentuj

Komentarz zostanie opublikowany po zatwierdzeniu przez redakcję.


Proszę rozwiązać proste zadanie (blokada antyspamowa):

Skocz do:

Ostatnio dodane

Polecamy

Zdjęcie z galerii

Ostatnie komentarze

Gościmy

Odwiedza nas 143 gości oraz 0 użytkowników.

szwajcaria-kaszubska.pl