Szlaki turystyczne

Znajdziesz tu informacje na temat miejsc, które są ciekawe do odwiedzenia. Prezentacja wizualizacji i zdjęć oraz opisów szlaków pieszych, rowerowych i Nordic Walking.

Ze słownika Polsko-Kaszubskiego:kasza | krëpë (sł. Eugenisz Gołąbek)
poniedziałek, 26 marzec 2018 00:00

Porządek obrad XXXII sesji Rady Gminy Chmielno

Autor:  Urząd Gminy w Chmielnie
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

                                                                                               

RG. 0002.32.2018.IO                                                               

         Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017r. poz.1875 ) zwołuję XXXIIsesję Rady Gminy Chmielnow dniu 28 marca 2018 r g.15.00 w sali obrad Domu Kultury w Chmielnie ul. Gryfa Pomorskiego 20.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad wraz z ewentualnymi zmianami.

3. Przyjęcie protokołu zpoprzedniej sesji.

4. Informacja Wójta z wykonania uchwał Rady Gminy, odpowiedzi na interpelacje oraz informacje z pracy w okresie między sesjami.

5. Sprawozdanie z działalności GOPS w Chmielnie za 2017r.

6. Informacja o stanie zagospodarowania przestrzennego Gminy Chmielno, omówienie kierunków rozwoju i niezbędnych zmian w zakresie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Chmielno.

7.Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Chmielno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3. ust .3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2017r.

8. Podjęcie uchwały w sprawie odpłatnego nabycia dwóch nieruchomości położonych w miejscowości Chmielno.

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gminnych.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zwołana zebrania wiejskiego dla wyboru sołtysa i członków rady sołeckiej.

11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Przewóz- Maks „ Południe”                                                                                              

12. Podjęcie uchwały w uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Przewóz – Maks „Północ”                                                                                                                      

13. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Chmielno „Centrum” dla obszaru nr 3.                                                                                                        

14. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zawory.                                    

15. Podjęcie uchwały w sprawie podziału gminy Chmielno na okręgi wyborcze ,ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych z każdego okręgu.                                                           

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Chmielno na 2018r.                                                                        

17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chmielno na lata 2018-2028.                                                                                                                                             

18.Interpelacje i wolne wnioski.                                                                                                                      

19. Zakończenie obrad sesji Rady Gminy.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym –pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.                                                                                                                   Przewodniczący

Rady Gminy

Marian Kwidziński

Czytany 887 razy Ostatnio zmieniany środa, 28 marzec 2018 20:05

Skomentuj

Komentarz zostanie opublikowany po zatwierdzeniu przez redakcję.


Proszę rozwiązać proste zadanie (blokada antyspamowa):

Skocz do:

Zdjęcie z galerii

Ostatnie komentarze

Gościmy

Odwiedza nas 184 gości oraz 0 użytkowników.

szwajcaria-kaszubska.pl