Szlaki turystyczne

Znajdziesz tu informacje na temat miejsc, które są ciekawe do odwiedzenia. Prezentacja wizualizacji i zdjęć oraz opisów szlaków pieszych, rowerowych i Nordic Walking.

Ze słownika Polsko-Kaszubskiego:gruzłowy | grużlowi, grużelkòwi, grëczowi, gnuzowi (sł. Eugenisz Gołąbek)
czwartek, 30 sierpień 2018 00:00

Porządek obrad XXXVI sesję Rady Gminy Chmielno w dniu 30 sierpnia 2018 r

Autor:  Urząd Gminy w Chmielnie
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

                                                                                               

RG. 0002.36.2018.IO                     

         Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017r. poz.1875 ) zwołuję XXXVIsesję Rady Gminy Chmielnow dniu30 sierpnia 2018 r (czwartek ) o godz.11:00w sali obrad Domu Kultury w Chmielnie ul. Gryfa Pomorskiego 20.

Proponowany porządek obrad

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad wraz z ewentualnymi zmianami.

3. Przyjęcie protokołów zpoprzednich sesji.

4. Informacja Wójta z wykonania uchwał Rady Gminy, odpowiedzi na interpelacje oraz informacje z pracy w okresie między sesjami.

5. Informacja o przygotowaniu szkół do rozpoczęcia roku szkolnego 2018/2019.

6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2017/2018.

7. Informacja Wójta Gminy Chmielno o realizacji budżetu gminy za I półrocze 2018r.

8. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady oraz Wójta Gminy w sprawie oświadczeń majątkowych za 2017r.

9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej naliczanej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału nieruchomości.

10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej naliczanej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z budową urządzeń infrastruktury technicznej.

11. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia dyrektorów jednostek oświatowych Gminy Chmielno do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej .

12. Podjęcie uchwały w sprawie wzniesienia skargi na Rozstrzygniecie Nadzorcze Wojewody Pomorskiego.

13. Podjęcie uchwały w sprawie aktualności studium i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze gminy Chmielno.

14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Miechucino „ Centrum” obejmującego kartę terenu 006 ZŁ i 007 U planu przyjętego uchwałą Nr XIX/199/2013 Rady Gminy Chmielno z dnia 18 marca 2013r.

15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Chmielno „ Centrum” dla obszaru nr 3.

16.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2018r.

17. Interpelacje i wolne wnioski.                                                                                                                       18. Zakończenie obrad sesji Rady Gminy.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym –pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.                             

          Przewodniczący

Rady Gminy

Marian Kwidziński

Czytany 630 razy Ostatnio zmieniany środa, 22 sierpień 2018 13:01

Skomentuj

Komentarz zostanie opublikowany po zatwierdzeniu przez redakcję.


Proszę rozwiązać proste zadanie (blokada antyspamowa):

Skocz do:

Polecamy

Agroturystyka Kaszuby
( / Baza noclegowa)

Zdjęcie z galerii

Ostatnie komentarze

Gościmy

Odwiedza nas 176 gości oraz 0 użytkowników.

szwajcaria-kaszubska.pl