Szlaki turystyczne

Znajdziesz tu informacje na temat miejsc, które są ciekawe do odwiedzenia. Prezentacja wizualizacji i zdjęć oraz opisów szlaków pieszych, rowerowych i Nordic Walking.

Ze słownika Polsko-Kaszubskiego:handlowy | hańdlowi (sł. Eugenisz Gołąbek)
środa, 26 luty 2020 10:00

Zaproszenie na XV Sesję Rady Gminy Chmielno w dniu 26 luty 2020r. (środa) o godz. 10:00 w Sali Posiedzeń Domu Kultury w Chmielnie ul. Gryfa Pomorskiego

Autor:  UG Chmielno
Oceń ten artykuł
(1 głos)
UG Chmielno UG Chmielno

 

RG.0002.15.2019.IO                                                                     Chmielno, dnia 19.02.2020r.                                    

Pani/Pan

                                                                                                ……………………………………..

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) zwołuję sesję Rady Gminy Chmielno w dniu 26 luty 2020r.              

( środa) o godz. 10:00 w Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Chmielnie, ul. Gryfa Pomorskiego 20.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.
  1. Przyjęcie porządku obrad wraz z ewentualnymi zmianami.
  2. Informacja o sporządzeniu protokołów z poprzednich sesji.
  3. Informacja Wójta nt. swojej działalności w okresie między sesjami.
  4. Informacja Komendanta Powiatowego Policji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz o działalności policji w Gminie Chmielno za 2019 rok.
  5. Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kartuzach o stanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego .
  6. Informacja Komendanta Gminnego Ochrony Przeciwpożarowej na temat ochrony przeciwpożarowej na terenie Gminy Chmielno za 2019 rok.
  7. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chmielnie za 2019 rok wraz z przedstawieniem zasobów pomocy społecznej - ocena zasobów pomocy społecznej za 2019 rok dla Gminy Chmielno.
  8. Informacja o stanie zagospodarowania przestrzennego Gminy Chmielno, omówienie kierunków rozwoju i niezbędnych zmian w zakresie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Chmielno.
  9. Informacja dot. sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Chmielno w 2019 roku.
  10. P
  11. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulic będących drogami publicznymi oraz nazw dróg wewnętrznych w miejscowości Zawory.
  12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowej.
  13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Chmielno w 2020 roku”.
  14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej działającej przy Gminnym Ośrodku Zdrowia w Chmielnie.
  15. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Chmielno do realizacji Programu ,,Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”– edycja 2019-2020, realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w roku 2020.
  16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XII/121/2019 Rady Gminy Chmielno z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Chmielno.
  17. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulic będących drogami publicznymi oraz nazw dróg wewnętrznych w miejscowości Cieszenie.
  18. Podjęcie uchwały zmieniające uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2020 rok.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Jednocześnie przypominam, że w przypadku jakichkolwiek wątpliwości, co do treści przedstawionych projektów uchwał, istnieje możliwość wyjaśnienia wszelkich niejasności bezpośrednio w komórce organizacyjnej Urzędu  Gminy Chmielno lub jednostce podległej Gminy Chmielno, odpowiedzialnej za dany zakres tematyczny.

          

                       Przewodniczący Rady Gminy

                             Stanisław Klimowicz

 

                                                                                                                       

Czytany 384 razy Ostatnio zmieniany sobota, 22 luty 2020 15:17

Skomentuj

Komentarz zostanie opublikowany po zatwierdzeniu przez redakcję.


Proszę rozwiązać proste zadanie (blokada antyspamowa):

Skocz do:

Polecamy

( / Baza noclegowa)

Zdjęcie z galerii

Ostatnie komentarze

Gościmy

Odwiedza nas 161 gości oraz 0 użytkowników.

szwajcaria-kaszubska.pl