Szlaki turystyczne

Znajdziesz tu informacje na temat miejsc, które są ciekawe do odwiedzenia. Prezentacja wizualizacji i zdjęć oraz opisów szlaków pieszych, rowerowych i Nordic Walking.

Ze słownika Polsko-Kaszubskiego:jeżasty | jeżowati, jeżasti (sł. Eugenisz Gołąbek)
środa, 24 czerwiec 2020 00:00

XVII Sesja Rady Gminy Chmielno - 24 czerwca 2020 roku o godzinie 11:00 w GOKSiR

Autor:  UG Chmielno
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
UG Chmielno UG Chmielno

 

RG.0002.17.2020IO                                                                      Chmielno, dnia 9.06.2020r.                                      

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) zwołuję XVII sesję Rady Gminy Chmielno w dniu 24 czerwca 2020 r. ( środa) o godz. 11:00 w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Chmielnie (83-333 Chmielno ul. Gryfa Pomorskiego 20 -Sala Widowiskowa).

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad wraz z ewentualnymi zmianami.
 3. Informacja o sporządzeniu protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Wójta nt. swojej działalności w okresie między sesjami.
 5. Informacja prezesa Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego o funkcjonowaniu przedsiębiorstwa za 2019r.
 6. Informacja kierownika Gminnego Ośrodka Zdrowia o funkcjonowaniu systemu ochrony zdrowia w Gminie.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Chmielno wotum zaufania.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Chmielno absolutorium za 2019 r.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Kartuzy w sprawie przyjęcia przez Gminę Chmielno zadania w zakresie rozbudowy drogi gminnej nr 155511G w miejscowości Łapalice.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr V/51/2019 Rady Gminy Chmielno z dnia 6 marca 2019 r. o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Zawory „Południe”.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2020rok.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Chmielno na lata 2020- 2029.
 14. Wolne wnioski/Dyskusja
 15. Zakończenie obrad sesji Rady Gminy.

a/omówienie sprawozdania z wykonywania budżetu wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Chmielno na dzień 31 grudnia 2019r,

b/ omówienie sprawozdania finansowego,

c/ przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej i opinii Komisji Rewizyjnej,

d/ dyskusja

e/podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2019.

a/ przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej i opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej.

b/ dyskusja

c/ głosowanie

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Jednocześnie przypominam, że w przypadku jakichkolwiek wątpliwości, co do treści przedstawionych projektów uchwał, istnieje możliwość wyjaśnienia wszelkich niejasności bezpośrednio w komórce organizacyjnej Urzędu  Gminy Chmielno lub jednostce podległej Gminy Chmielno, odpowiedzialnej za dany zakres tematyczny.

                         Przewodniczący Rady Gminy

                             Stanisław Klimowicz

Szczegółowy przebieg XVII Sesji RG Chmielno możliwy jest do wysłuchania z materiału audio opublikowanego na stronie bip.chmielno.pl w zakładce Rada Gminy/Sesje/Transmisje z sesji Rady Gminy

Czytany 681 razy Ostatnio zmieniany poniedziałek, 22 czerwiec 2020 16:51

Skomentuj

Komentarz zostanie opublikowany po zatwierdzeniu przez redakcję.


Proszę rozwiązać proste zadanie (blokada antyspamowa):

Skocz do:

Polecamy

Footgolf Przywidz
( / Place zabaw)

Zdjęcie z galerii

Ostatnie komentarze

Gościmy

Odwiedza nas 156 gości oraz 0 użytkowników.

szwajcaria-kaszubska.pl