Szlaki turystyczne

Znajdziesz tu informacje na temat miejsc, które są ciekawe do odwiedzenia. Prezentacja wizualizacji i zdjęć oraz opisów szlaków pieszych, rowerowych i Nordic Walking.

Ze słownika Polsko-Kaszubskiego:kompleksowość | całownosc, całoscowòsc, zespòłowòsc (sł. Eugenisz Gołąbek)
środa, 27 październik 2021 00:00

XXXIII Sesja Rady Gminy Chmielno w dniu 27 października 2021 roku

Autor:  UG Chmielno
Oceń ten artykuł
(1 głos)
Rada Gminy Chmielno Rada Gminy Chmielno

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U .z 2020 r. poz.713 ze zm.) zwołuję XXXIII sesję Rady Gminy Chmielno w dniu 27 października 2021 roku (środa) o godz. 10:30 w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Chmielnie (83-333 Chmielno, ul. Gryfa Pomorskiego 20-Sala Widowiskowa).

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad wraz z ewentualnymi zmianami.
 3. Informacja o sporządzeniu protokołów z poprzednich sesji.
 4. Informacja Wójta nt. swojej działalności w okresie między sesjami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zakup nieruchomości. (Miechucino)
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zakup nieruchomości. ( Garcz)
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Chmielno, obejmującego działkę nr 457/2.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Chmielno – UR, obejmującego działkę nr 159/4.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiących własność Gminy Chmielno.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej w Garczu do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej w miejscowości Przewóz do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg wewnętrznych w miejscowości Chmielno do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Borzestowska Huta.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmiany nazwy stacji kolejowej zlokalizowanej na terenie wsi Cieszenie, gmina Chmielno.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XII/121/2019 Rady Gminy Chmielno z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Chmielno.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatków i opłat lokalnych oraz uregulowania niektórych innych spraw dotyczących tych świadczeń w Gminie Chmielno.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Chmielno na 2021 r.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Chmielno na lata 2021-2030.
 20. Wolne wnioski/dyskusja.
 21. Zakończenie obrad sesji Rady Gminy.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Jednocześnie przypominam, że w przypadku jakichkolwiek wątpliwości, co do treści przedstawionych projektów uchwał, istnieje możliwość wyjaśnienia wszelkich niejasności bezpośrednio w komórce organizacyjnej Urzędu  Gminy Chmielno lub jednostce podległej Gminy Chmielno, odpowiedzialnej za dany zakres tematyczny.

                       Przewodniczący Rady Gminy

                       Stanisław Klimowicz

                            

Czytany 593 razy Ostatnio zmieniany środa, 27 październik 2021 19:40

Skomentuj

Komentarz zostanie opublikowany po zatwierdzeniu przez redakcję.


Proszę rozwiązać proste zadanie (blokada antyspamowa):

Skocz do:

Polecamy

Stadnina Kolano
( / Place zabaw)

Zdjęcie z galerii

Ostatnie komentarze

Gościmy

Odwiedza nas 347 gości oraz 0 użytkowników.

szwajcaria-kaszubska.pl