Szlaki turystyczne

Znajdziesz tu informacje na temat miejsc, które są ciekawe do odwiedzenia. Prezentacja wizualizacji i zdjęć oraz opisów szlaków pieszych, rowerowych i Nordic Walking.

Ze słownika Polsko-Kaszubskiego:absurd | absurd, sprzécznosc (sł. Eugenisz Gołąbek)
czwartek, 16 grudzień 2021 11:00

XXXV sesja Rady Gminy Chmielno w dniu 16 grudnia 2021 roku (czwartek) o g. 11:00

Autor:  UG Chmielno
Oceń ten artykuł
(1 głos)
Rada Gminy Chmielno Rada Gminy Chmielno

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U .z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) zwołuję XXXV sesję Rady Gminy Chmielno w dniu 16 grudnia 2021 roku (czwartek) o godz. 11:00 w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Chmielnie (83-333 Chmielno, ul. Gryfa Pomorskiego 20-Sala Widowiskowa).

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad wraz z ewentualnymi zmianami.
 3. Informacja o sporządzeniu protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Wójta nt. swojej działalności w okresie między sesjami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chmielno na lata 2022-2031.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Chmielno na 2022 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Chmielno na rok 2022.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chmielnie.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Rady Gminy Chmielno na 2022 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia ramowego planu pracy i kontroli Komisji Edukacji, Kultury, Spraw Socjalnych i Bezpieczeństwa Publicznego na 2022 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia ramowego planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Chmielno na 2022 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rolnictwa, ochrony środowiska, rozwoju gospodarczego i spraw komunalnych na 2022 rok.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia ramowego planu pracy i kontroli Komisji skarg, wniosków i petycji Rady Gminy Chmielno na 2022 rok.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostce samorządu terytorialnego.(psychiatra).
 15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostce samorządu terytorialnego. (terapeuta).
 16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostce samorządu terytorialnego. (Elbląg).
 17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2021-2025.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

dla fragmentu wsi Miechucino „Szkoła”.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowani przestrzennego dla fragmentu wsi Zawory „Południe.”
 2. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwał nr XXXIII/297/2021 Rady Gminy Chmielno z dnia 27 października 2021 r. w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej w miejscowości Przewóz do kategorii dróg gminnych.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej w miejscowości Przewóz do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wsprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Chmielno.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z końcem roku 2021.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Chmielno na rok 2021.
 8. Wolne wnioski/Dyskusja
 9. Zakończenie obrad sesji Rady Gminy.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Jednocześnie przypominam, że w przypadku jakichkolwiek wątpliwości, co do treści przedstawionych projektów uchwał, istnieje możliwość wyjaśnienia wszelkich niejasności bezpośrednio w komórce organizacyjnej Urzędu  Gminy Chmielno lub jednostce podległej Gminy Chmielno, odpowiedzialnej za dany zakres tematyczny.

                       Przewodniczący Rady Gminy

                       Stanisław Klimowicz

                            

Czytany 455 razy Ostatnio zmieniany wtorek, 14 grudzień 2021 12:27

Skomentuj

Komentarz zostanie opublikowany po zatwierdzeniu przez redakcję.


Proszę rozwiązać proste zadanie (blokada antyspamowa):

Skocz do:

Polecamy

Zdjęcie z galerii

Ostatnie komentarze

Gościmy

Odwiedza nas 385 gości oraz 0 użytkowników.

szwajcaria-kaszubska.pl