Szlaki turystyczne

Znajdziesz tu informacje na temat miejsc, które są ciekawe do odwiedzenia. Prezentacja wizualizacji i zdjęć oraz opisów szlaków pieszych, rowerowych i Nordic Walking.

Ze słownika Polsko-Kaszubskiego:kolagen | kòlagen (sł. Eugenisz Gołąbek)
środa, 17 listopad 2021 00:00

XXXIV Sesja Rady Gminy Chmielno w dniu 17 listopada 2021 roku (środa) o godz. 09:30

Autor:  UG Chmielno
Oceń ten artykuł
(1 głos)
Rada Gminy Chmielno Rada Gminy Chmielno

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U .z 2020 r. poz.713 ze zm.) zwołuję XXXIV sesję Rady Gminy Chmielno w dniu 17 listopada 2021 roku (środa) o godz. 09:30 w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Chmielnie (83-333 Chmielno, ul. Gryfa Pomorskiego 20-Sala Widowiskowa).

  1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.
  2. Przyjęcie porządku obrad wraz z ewentualnymi zmianami.
  3. Informacja o sporządzeniu protokołu z poprzedniej sesji.
  4. Informacja Wójta nt. swojej działalności w okresie między sesjami.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Chmielno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/302/2021 Rady Gminy Chmielno z dnia 27 października 2021 r. w sprawie określenia stawek podatków i opłat lokalnych oraz uregulowania niektórych innych spraw dotyczących tych świadczeń w Gminie Chmielno.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Chmielno na 2021 r.
  8. Wolne wnioski/dyskusja.
  9. Zakończenie obrad sesji Rady Gminy.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Jednocześnie przypominam, że w przypadku jakichkolwiek wątpliwości, co do treści przedstawionych projektów uchwał, istnieje możliwość wyjaśnienia wszelkich niejasności bezpośrednio w komórce organizacyjnej Urzędu  Gminy Chmielno lub jednostce podległej Gminy Chmielno, odpowiedzialnej za dany zakres tematyczny.

                       Przewodniczący Rady Gminy

                       Stanisław Klimowicz

                            

Czytany 366 razy Ostatnio zmieniany wtorek, 16 listopad 2021 11:11

Skomentuj

Komentarz zostanie opublikowany po zatwierdzeniu przez redakcję.


Proszę rozwiązać proste zadanie (blokada antyspamowa):

Skocz do:

Polecamy

Restauracja Kaszubska
( / Baza kulinarna)

Zdjęcie z galerii

Ostatnie komentarze

Gościmy

Odwiedza nas 405 gości oraz 0 użytkowników.

szwajcaria-kaszubska.pl