Szlaki turystyczne

Znajdziesz tu informacje na temat miejsc, które są ciekawe do odwiedzenia. Prezentacja wizualizacji i zdjęć oraz opisów szlaków pieszych, rowerowych i Nordic Walking.

Ze słownika Polsko-Kaszubskiego:judaizm | judajizm (sł. Eugenisz Gołąbek)
środa, 31 maj 2023 10:00

LIII Sesja Rady Gminy Chmielno, w dniu 31 maja 2023 roku (środa) o godz.10:00 w GOKSiR Chmielno

Autor:  UG Chmielno
Oceń ten artykuł
(2 głosów)
Rada Gminy Chmielno Rada Gminy Chmielno

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz.40) zwołuję LIII sesję Rady Gminy Chmielno w dniu 31 maja 2023 roku (środa) o godz.10:00 w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Chmielnie (83-333 Chmielno, ul. Gryfa Pomorskiego 20-Sala Widowiskowa).

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad wraz z ewentualnymi zmianami.
 3. Informacja o sporządzeniu protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Wójta nt. swojej działalności w okresie między sesjami.
 5. Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Chmielno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2022.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia raportu z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2022.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zwołania zebrania wiejskiego dla wyboru sołtysa i członków rad sołeckiej – Reskowo.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zwołania zebrania wiejskiego dla wyboru sołtysa i członków rad sołeckiej- Cieszenie.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zwołania zebrania wiejskiego dla wyboru sołtysa i członków rad sołeckiej.- Borzestowska Huta .
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostce samorządu terytorialnego.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Chmielno na rok 2023.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Chmielno na lata 2023-2032”.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Chmielno.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu dla fragmentu wsi Przewóz - Maks "Południe" - karta 3.P/U.
 16. Wolne wnioski/dyskusja.
 17. Zakończenie obrad sesji Rady Gminy.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Jednocześnie przypominam, że w przypadku jakichkolwiek wątpliwości, co do treści przedstawionych projektów uchwał, istnieje możliwość wyjaśnienia wszelkich niejasności bezpośrednio w komórce organizacyjnej Urzędu  Gminy Chmielno lub jednostce podległej Gminy Chmielno, odpowiedzialnej za dany zakres tematyczny.

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Klimowicz

Czytany 245 razy Ostatnio zmieniany poniedziałek, 29 maj 2023 23:32

Skomentuj

Komentarz zostanie opublikowany po zatwierdzeniu przez redakcję.


Proszę rozwiązać proste zadanie (blokada antyspamowa):

Skocz do:

Polecamy

Folwark ŃEMINO
( / Baza noclegowa)

Zdjęcie z galerii

Ostatnie komentarze

Gościmy

Odwiedza nas 112 gości oraz 0 użytkowników.

Akademia Kaszubska

szwajcaria-kaszubska.pl