Szlaki turystyczne

Znajdziesz tu informacje na temat miejsc, które są ciekawe do odwiedzenia. Prezentacja wizualizacji i zdjęć oraz opisów szlaków pieszych, rowerowych i Nordic Walking.

Ze słownika Polsko-Kaszubskiego:lansjer | lansjer, ùłan (sł. Eugenisz Gołąbek)
środa, 28 czerwiec 2023 00:00

LIV sesja Rady Gminy Chmielno - w dniu 28 czerwca 2023 roku (środa) o godz. 10:00

Autor:  UG Chmielno
Oceń ten artykuł
(1 głos)
Rada Gminy Chmielno Rada Gminy Chmielno

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.713 ze zm.) zwołuję LIV sesję Rady Gminy Chmielno w dniu 28 czerwca 2023 roku (środa) o godz. 10:00 w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Chmielnie (83-333 Chmielno, ul. Gryfa Pomorskiego 20-Sala Widowiskowa).

⦁    Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.
⦁    Przyjęcie porządku obrad wraz z ewentualnymi zmianami.
⦁    Informacja o sporządzeniu protokołu z poprzedniej sesji.
⦁    Informacja Wójta nt. swojej działalności w okresie między sesjami.
⦁    Informacja kierownika Gminnego Ośrodka Zdrowia o funkcjonowaniu systemu ochrony zdrowia w gminie za 2022 r.
⦁    Informacja prezesa Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego o funkcjonowaniu  przedsiębiorstwa za 2022r.
⦁    Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Chmielno wotum zaufania.
⦁    Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2022 rok.
a/omówienie sprawozdania z wykonywania budżetu wraz z informacją o stanie mienia  komunalnego Gminy Chmielno na dzień 31 grudnia 2022r,
b/ omówienie sprawozdania finansowego,
c/ przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej i opinii Komisji Rewizyjnej,
d/ dyskusja,
e/podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2022.
⦁    Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Chmielno absolutorium za 2022 r.
a/ przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej i opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
b/ dyskusja,
c/ głosowanie.
⦁     Podjęcie uchwały w sprawie określenia trybu i sposobu powołania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Chmielnie.
⦁    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLV/421/2022 Rady Gminy Chmieln z dnia 26 października 2022 r. w sprawie określenia stawek podatków i opłat lokalnych oraz uregulowania niektórych innych spraw dotyczących tych świadczeń w Gminie Chmielno.
⦁    Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej  im. Franciszka Tredera w Borzestowie.
⦁    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Chmielno na rok 2023 ”.
⦁    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Chmielno na lata 2023-2032”.
⦁    Wolne wnioski/dyskusja.
⦁    Zakończenie obrad sesji Rady Gminy.
Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w  pracach organów gminy.
Jednocześnie przypominam, że w przypadku jakichkolwiek wątpliwości, co do treści przedstawionych projektów uchwał, istnieje możliwość wyjaśnienia wszelkich niejasności bezpośrednio w komórce organizacyjnej Urzędu  Gminy Chmielno lub jednostce podległej Gminy Chmielno, odpowiedzialnej za dany zakres tematyczny.

Czytany 234 razy Ostatnio zmieniany środa, 21 czerwiec 2023 09:33

Skomentuj

Komentarz zostanie opublikowany po zatwierdzeniu przez redakcję.


Proszę rozwiązać proste zadanie (blokada antyspamowa):

Skocz do:

Polecamy

Dwa mieszkania wakacyjne
( / Baza noclegowa)

Zdjęcie z galerii

Ostatnie komentarze

Gościmy

Odwiedza nas 108 gości oraz 0 użytkowników.

Akademia Kaszubska

szwajcaria-kaszubska.pl