Szlaki turystyczne

Znajdziesz tu informacje na temat miejsc, które są ciekawe do odwiedzenia. Prezentacja wizualizacji i zdjęć oraz opisów szlaków pieszych, rowerowych i Nordic Walking.

Ze słownika Polsko-Kaszubskiego:dziesięć | dzesãc (sł. Eugenisz Gołąbek)
środa, 30 sierpień 2023 00:00

LV sesja Rady Gminy Chmielno - w dniu 30 sierpnia 2023 roku (środa) o godz. 13:00

Autor:  UG Chmielno
Oceń ten artykuł
(2 głosów)
Rada Gminy Chmielno Rada Gminy Chmielno

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz.40 ze zm.) zwołuję LV sesję Rady Gminy Chmielno w dniu 30 sierpnia 2023 roku (środa) o godz. 13:00 w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Chmielnie (83-333 Chmielno, ul. Gryfa Pomorskiego 20-Sala Widowiskowa).


⦁    Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.
⦁    Przyjęcie porządku obrad wraz z ewentualnymi zmianami.
⦁    Informacja o sporządzeniu protokołu z poprzedniej sesji.
⦁    Informacja Wójta nt. swojej działalności w okresie między sesjami.
⦁    Informacja o przygotowaniu szkół do rozpoczęcia roku szkolnego 2023/2024 oraz informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2022/2023.
⦁    Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy oraz Wójta Gminy w sprawie oświadczeń majątkowych za 2022 rok.
⦁    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chmielno.
⦁    Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
⦁    Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Chmielno.
⦁    Podjęcie uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników.
⦁    Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników sądowych na kadencję 2024 – 2027.
⦁    Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowana przestrzennego dla fragmentu wsi Miechucino – ul Krótka.
⦁     Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z.o.o w Chmielnie.
⦁     Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
⦁     Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/272/2010 Rady Gminy Chmielno z dnia 27 sierpnia 2010 roku.
⦁    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Chmielno na rok 2022.
⦁    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Chmielno na lata 2023-2032.
⦁    Wolne wnioski/dyskusja.
⦁    Zakończenie obrad.

Czytany 278 razy Ostatnio zmieniany niedziela, 27 sierpień 2023 10:49

Skomentuj

Komentarz zostanie opublikowany po zatwierdzeniu przez redakcję.


Proszę rozwiązać proste zadanie (blokada antyspamowa):

Skocz do:

Polecamy

Pokoje "Dorota"
( / Baza noclegowa)

Zdjęcie z galerii

Ostatnie komentarze

Akademia Kaszubska

szwajcaria-kaszubska.pl