Szlaki turystyczne

Znajdziesz tu informacje na temat miejsc, które są ciekawe do odwiedzenia. Prezentacja wizualizacji i zdjęć oraz opisów szlaków pieszych, rowerowych i Nordic Walking.

Ze słownika Polsko-Kaszubskiego:majtki | bùksczi (sł. Eugenisz Gołąbek)
środa, 22 listopad 2023 11:00

LVIII sesja Rady Gminy Chmielno - w dniu 25 października 2023 roku (środa) o godz. 10:30 w GOKSiR Chmielno

Autor:  UG Chmielno
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Rada Gminy Chmielno Rada Gminy Chmielno

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz.40 ze zm.) zwołuję LVIII sesję Rady Gminy Chmielno w dniu 22 listopada 2023 roku (środa) o godz. 11:00 w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Chmielnie (83-333 Chmielno, ul. Gryfa Pomorskiego 20-Sala Widowiskowa).

 • Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.
 • Przyjęcie porządku obrad wraz z ewentualnymi zmianami.
 • Informacja o sporządzeniu protokołu z poprzedniej sesji.
 • Informacja Wójta nt. swojej działalności w okresie między sesjami.
 • Podjęcie uchwały w sprawie analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym oraz oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Chmielno oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze gminy Chmielno.
 • Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu Borzestowo i Borzestowska Huta.
 • Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Chmielno-Lampa - 42R.
 • Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu Borzestowo „ Zajezierze”.
 •  Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Miechucino – Zachód.
 • Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Garcz ul. Rzemieślnicza i fragmentu wsi Kożyczkowo.
 •  Podjęcie uchwały w sprawie zaliczania dróg gminnych wewnętrznych w miejscowości  Chmielno do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu.
 • Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg wewnętrznych  w miejscowości  Garcz do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu.
 • Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg wewnętrznych w miejscowości Kożyczkowo do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu.
 • Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg wewnętrznych w miejscowości Zawory do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu.
 • Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Chmielno ( 238 Chmielno).
 • Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Chmielno ( 221/70 Przewóz).
 • Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Chmielno. (190 Garcz).
 • Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gminnych. (221/81,221/82 Przewóz).
 • Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Chmielno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok.
 • Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Chmielno oraz górnych stawek opłat za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
 • Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Chmielno na rok 2023.
 • Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Chmielno na lata 2023-2031.
 • Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Chmielnie.
 • Wolne wnioski/dyskusja.
 • Zakończenie obrad.

 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Marek Krefta

Czytany 757 razy Ostatnio zmieniany piątek, 17 listopad 2023 09:09

Skomentuj

Komentarz zostanie opublikowany po zatwierdzeniu przez redakcję.


Proszę rozwiązać proste zadanie (blokada antyspamowa):

Skocz do:

Polecamy

Zdjęcie z galerii

Ostatnie komentarze

Akademia Kaszubska

szwajcaria-kaszubska.pl