Szlaki turystyczne

Znajdziesz tu informacje na temat miejsc, które są ciekawe do odwiedzenia. Prezentacja wizualizacji i zdjęć oraz opisów szlaków pieszych, rowerowych i Nordic Walking.

Ze słownika Polsko-Kaszubskiego:lokatorka | mieszkańcka, lokatórka (sł. Eugenisz Gołąbek)
Parki

Parki (2)

Parki na terenie Szwajcarii Kaszubskiej na Kaszubach

Park kulturowy jest pojęciem używanym w ochronie zabytków. Prawo pozwala na jego utworzenie w celu ochrony więcej niż jednego obiektu na danym obszarze. Park kulturowy w Sierakowicach został powołany uchwałą Rady Gminy w marcu 2006 roku, a w czerwcu 2006 roku zyskał nazwę Park Kulturowy Ośmiu Błogosławieństw. Obiekty wchodzące w jego skład to: Ołtarz Papieski, dwa kościoły – parafialny pw. św. Marcina oraz zrekonstruowany zabytkowy kościół św. Marcina, grobowiec rodziny Łaszewskich, dawnych właścicieli wsi Sierakowice, organistówka i kapliczka Matki Boskiej przy ul. Lęborskiej poświęcona ofiarom drugiej wojny światowej.

środa, 04 styczeń 2012 12:02

Kaszubski Park Krajobrazowy

Autor:

Park obejmuje centralną część Pojezierza Kaszubskiego o bardzo urozmaiconej rzeźbie terenu, o dużych walorach przyrodniczych, kulturowych i rekreacyjnych. Kaszubski Park Krajobrazowy utworzony został Uchwałą Wojewódzkiej Rady Narodowej w Gdańsku  z dnia 15 czerwca 1983 roku. Plan przestrzennego zagospodarowania opracowano w latach 1981-1985 w Biurze Planowania Przestrzennego w Gdańsku. Plan ten nie został zatwierdzony. Sytuację prawną KPK unormowało Rozporządzenie Nr 5/94 Wojewody Gdańskiego z dnia 8 listopada 1994 roku w sprawie wyznaczenia obszarów chronionego krajobrazu, określenia granic parków krajobrazowych i utworzenia wokół nich otulin oraz wprowadzenia obowiązujących w nich zakazów i ograniczeń (Dz. Urz. Woj. Gdańskiego Nr 27 z dnia 25 listopada 1994 r., poz 139, zał. 4). Rozporządzenie to zmieniło przebieg granic KPK, ustanowiło otulinę KPK i wprowadziło szereg zakazów i ograniczeń użytkowania jego obszaru.

Skocz do:

Ostatnio dodane

Zdjęcie z galerii

Ostatnie komentarze

Gościmy

Odwiedza nas 186 gości oraz 0 użytkowników.

Akademia Kaszubska

szwajcaria-kaszubska.pl