Społeczność

Kaszuby - (kasz. Kaszëbë lub Kaszëbskô) to kraina historyczna w Polsce, będąca częścią Pomorza, którą zamieszkują Kaszubi, Tutaj prezentujemy historie ludzi związanych z regionem Kaszub.

Ze słownika Polsko-Kaszubskiego:kwartowy | kwartowi (sł. Eugenisz Gołąbek)
niedziela, 31 maj 2020 13:45

Szkoła w Chmielnie

Autor: 
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Z przechowywanych w chmieleńskiej szkole dokumentów wynika, że elementarna szkoła ludowa istniała w Chmielnie od 1818 roku.

Ważne i ciekawe wydarzenia z historii szkoły:

1818 rok utworzenie szkoły, do której uczęszczają dzieci z Chmielna, Lampy, Zawór, Łapalic, Kożyczkowa i Garcza

1888 rok przeniesiono szkołę do nowego budynku w centrum wsi

1906/1907 rok strajk szkolny w Chmielnie, dzieci odmówiły nauki religii w języku niemieckim

27.08.1911 rok zmarł ksiądz Józef Szotowski, cieszący się ogromnym szacunkiem orędownik polskości w Chmielnie

1.10.1920 rok pierwszy polski zapis w szkolnej kronice, szkoła przechodzi pod polską administrację. Kierownikiem szkoły został nauczyciel Żmudziński, po nim od 1922 roku do wybuchu II wojny światowej, szkołą będzie kierował Bernard Grzędzicki. W szkole są trzy klasy.

28.04.1923 rok uczniowie gorąco witają, przebywającego z krótką wizytą w Chmielnie, prezydenta Rzeczpospolitej - Stanisława Wojciechowskiego

2.05.1924 rok "Święto zasadzania drzew" - uczniowie sadzą brzozy przy szosie z Chmielna do Garcza

1926 rok 3-dniowa wizytacja duszpasterska parafii i szkoły przez księdza biskupa Stanisława Okoniewskiego

11.11.1928 rok uroczyste obchody X-lecia niepodległości Polski z udziałem uczniów i dorosłych. Po uroczystym nabożeństwie odbyła się w sali pana Stencla akademia. Wieczorem iluminowano wszystkie domy.

16.11.1928 rok pierwsze w szkole "przedstawienie kinematograficzne, na które dzieci i dorośli się zgromadzili"

1.09.1930 rok Kuratorium Okręgu Szkolnego Pomorskiego z powodu małej liczby dzieci (58 uczniów w 1929 r) zmieniło stopień organizacyjny szkoły na szkołę dwuklasową

10.06.1931 rok "szkoła urządziła wycieczkę furmankami na Wieżycę ... wszystkie dzieci oglądały okolicę Szwajcarii Kaszubskiej z wieży na górze Wieżycy ... poczem powrócono przez Kartuzy do domu"

1938 rok w niezajętej przez dzieci izbie lekcyjnej Polski Biały Krzyż utworzył świetlicę dla żołnierzy Obrony Narodowej. Świetlicę wyposażono w 10 stołów, 40 krzeseł 1 szafę oraz radioodbiornik, z którego mogły też korzystać dzieci szkolne. Do świetlicy uczęszczali dorośli oraz starsza młodzież z Chmielna i sąsiednich wiosek.

1939-1945 rok Chmielno pod okupacją hitlerowską, kierownikiem szkoły był Niedergesaess, który zniszczył lub wywiózł dokumenty szkolne z lat 30-tych i okresu wojny

17.05.1945 rok po zakończonej wojnie zaczynają się zajęcia w polskiej szkole, które trwają do 15 lipca. Kierownikiem szkoły został Edmund Kowalski, jako "druga siła nauczycielska" pracuje Monika Jóskowska. Od 1 września grono powiększyło się o Augustynę Kowalską i Joannę Okroj. Do szkoły uczęszcza 179 uczniów. Wszyscy są w klasie pierwszej podzieleni na cztery komplety. Do Chmielna uczęszczają dzieci z niepełnych szkół w Zaworach, Kożyczkowie i Garczu.

1949/1950 rok po raz pierwszy po wojnie w szkole jest klasa siódma, którą ukończyło 22 uczniów, 16 z nich podjęło dalszą naukę w szkołach średnich i zawodowych

1953 rok "w dniach od 20 października do 4 listopada, pejzażystka ob. Tolik z Warszawy odmalowała klasę w wzorach kaszubskich. Zrobiła to bezpłatnie". Chmieleński proboszcz, ksiądz Gronowski uczy w szkole religii i języka angielskiego.

3.05.1955 rok dzieci chmieleńskiej szkoły występowały przed mikrofonem Polskiego Radia. Audycję nagraną w szkole nadało 21 maja Radio Gdańsk.

1960 rok po śmierci Edmunda Kowalskiego, który zginął w wyniku wypadku, kierownikiem szkoły został Zbigniew Darsznik. W tym samym roku zabroniono nauki religii w szkole. Ksiądz proboszcz Porzyński musiał znaleźć pomieszczenia do nauki religii w prywatnym domu.

1962 rok zakupiono dla szkoły (trzeci we wsi) telewizor. Pieniądze pochodziły ze zbiórki wśród rodziców (7500 zł) i Inspektoratu Oświaty w Kartuzach (4500 zł). Rozpoczęto budowę nowej szkoły, którą oddano do użytku we wrześniu 1963 roku.

1966 rok w ramach reformy szkolnej naukę w szkole podstawowej przedłużono o klasę ósmą

1967 rok Szkolne Koło Regionoznawcze, prowadzone przez emerytowanego nauczyciela B. Grzędzickiego, które zgromadziło liczne eksponaty etnograficzne, przekazało je uroczyście Muzeum Pomorskiemu w Gdańsku - Oliwie

listopad 1968 rok szkoła obchodziła 150-lecie istnienia. Uroczystości połączone były z nadaniem szkole imienia majora Henryka Sucharskiego i wręczeniem sztandaru.

styczeń 1970 rok w szkole uruchomiono świetlicę, w której oprócz opieki zapewniono uczniom obiady

marzec 1972 rok Szkoła Podstawowa w Chmielnie została wyróżniona odznaką "Za opiekę nad zabytkami", którą przyznało Ministerstwo Kultury i Sztuki

28.05.1972 rok odbył się w chmieleńskiej szkole I-szy międzyszkolny konkurs recytacji poezji i prozy kaszubskiej, który dał początek konkursowi "Rodno mowa"

2.09.1974 rok Szkoła w Chmielnie, tak jak szkoły w całym kraju przechodziła reorganizację. Zlikwidowano szkołę w Zaworach, do Chmielna zaczęto dowozić dzieci z klas IV-VIII z Kożyczkowa. Dyrektor Zbiorczej Szkoły Gminnej już od stycznia 1973 roku był gminnym dyrektorem szkół.

13.12.1981 rok wprowadzenie stanu wojennego w Polsce. Od 15.12.1981 roku w szkołach zostały zawieszone zajęcia, w szkołach zarządzono ferie, które trwały do 4.01.1982 roku.

wrzesień 1984 rok oświata przechodzi kolejną reorganizację. Dotychczasowy gminny dyrektor szkół Z. Darsznik zostaje inspektorem oświaty w gminie. Na dyrektora szkoły powołano mgr Krystynę Krynicką.

styczeń 1985 rok szkoła otrzymuje własny hymn "Westerplatte". Muzykę do wiersza K.I. Gałczyńskiego napisała nauczycielka muzyki mgr Krystyna Zawiszewska

1.09.1990 rok w szkole powstaje pracownia komputerowa. Komputery dla szkoły zakupili prywatni przedsiębiorcy z Chmielna. Uroczyście, przy udziale rodziców zostaje przywrócona nauka religii w szkole.

1.09.1991 rok zarządzanie szkołą przechodzi we władanie gminy. Kuratorium Oświaty sprawuje nadzór pedagogiczny.

23.06.1993 rok otwarcie Muzeum Ceramiki Kaszubskiej Neclów, w organizację którego aktywnie włączyli się nauczyciele i uczniowie chmieleńskiej szkoły

4.12.1995 rok chmieleńscy nauczyciele przy współudziale uczniów przygotowali wystawę starej fotografii "Mój kaszebsczi mołi swiat". Wystawa była prezentowana w Gdańsku, Wdzydzach, Sztokholmie i Kopenhadze.

5.02.1997 rok szkolny teatr kaszubski zajął pierwsze miejsce w kraju w konkursie pod nazwą Moja mała Ojczyzna

1997 rok szkoła w Chmielnie oraz hauptschulle w Hamminkeln nawiązały oficjalne stosunki partnerskie i rozpoczęły systematyczną wymianę młodzieży

maj 1997 rok Szkolne Koło Krajoznawczo-Turystyczne otrzymuje nagrodę Grand Prix w ogólnopolskim konkursie "Poznajemy Ojcowiznę"

1.09.1997 rok uroczyste rozpoczęcie nowego roku szkolnego połączone z oddaniem do użytku nowego skrzydła szkoły

17.04.1998 rok dziewczęta z klas V-VI zdobywają I miejsce w makroregionie pomorskim w sztafetowych biegach przełajowych

1.09.1998 rok - po raz 180 rozpoczyna się nowy rok szkolny w chmieleńskiej szkole.
1999 rok - w wyniku reformy oświatowej powstały 6-letnie szkoły podstawowe i 3 letnie gimnazja, szkoła została podłączona do internetu.
styczeń 2002 rok - przy szkole została otwarta hala sportowa.
6.12.2004 rok - uroczysta inauguracja III edycji Ogólnopolskiego Programu ,,Moja Szkoła w Unii Europejskiej"
16.09.2006 rok - X jubileuszowa wymiana młodzieży z Chmielna i Hamminkeln.
18.11.2007 rok - Festiwal projektu ,,Chmielno-ilustracje z przeszłości"
23.09.2008 rok - wizyta Jego Ekscelencji Biskupa Pelplińskiego prof. Jana Bernarda Szlagi.
czerwiec 2009 rok - pożegnanie wieloletniej dyrektor szkoły Pani Krystyny Krynickiej.
wrzesień 2009 rok - nowym dyrektorem został Witold Maćków.
14.05.2013 rok - wizyta Biskupa Pelplińskiego Ryszarda Kasyny.
1.09.2014 rok - uroczyste powitanie nowego księdza proboszcza doktora Tomasza Rakowskiego.
1.09.2018 rok - po raz dwusetny rozpoczyna się nowy rok szkolny w chmieleńskiej szkole.

 

 

 

Czytany 17 razy

Skomentuj

Komentarz zostanie opublikowany po zatwierdzeniu przez redakcję.


Proszę rozwiązać proste zadanie (blokada antyspamowa):

Skocz do:

Polecamy

Pensjonat Zacisze
( / Baza noclegowa)

Zdjęcie z galerii

Ostatnie komentarze

Gościmy

Odwiedza nas 145 gości oraz 0 użytkowników.

szwajcaria-kaszubska.pl