Szlaki turystyczne

Znajdziesz tu informacje na temat miejsc, które są ciekawe do odwiedzenia. Prezentacja wizualizacji i zdjęć oraz opisów szlaków pieszych, rowerowych i Nordic Walking.

Ze słownika Polsko-Kaszubskiego:dowierzający | dowiérzający (sł. Eugenisz Gołąbek)
niedziela, 01 listopad 2020 00:00

XX Sesja Rady Gminy Chmielno - 4 listopada 2020

Autor:  UG Chmielno
Oceń ten artykuł
(2 głosów)
UG Chmielno UG Chmielno

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) zwołuję XX sesję Rady Gminy Chmielno w dniu 4 listopada 2020 r. ( środa) o godz. 10:30 w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Chmielnie (83-333 Chmielno ul. Gryfa Pomorskiego 20 -Sala Widowiskowa).

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad wraz z ewentualnymi zmianami.
 3. Informacja o sporządzeniu protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Wójta nt. swojej działalności w okresie między sesjami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Miechucino.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XVII/169/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XII/122/2019 z dnia 22 listopada 2019 r.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatków i opłat lokalnych oraz uregulowania niektórych innych spraw dotyczących tych świadczeń w Gminie Chmielno.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad wnoszenia wkładów oraz cofania i zbywania udziałów lub akcji przez Wójta Gminy Chmielno.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Chmielno zorganizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Chmielnie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Chmielno na rok 2020.
 17. Wolne wnioski/Dyskusja
 18. Zakończenie obrad sesji Rady Gminy.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Jednocześnie przypominam, że w przypadku jakichkolwiek wątpliwości, co do treści przedstawionych projektów uchwał, istnieje możliwość wyjaśnienia wszelkich niejasności bezpośrednio w komórce organizacyjnej Urzędu  Gminy Chmielno lub jednostce podległej Gminy Chmielno, odpowiedzialnej za dany zakres tematyczny.

                       Przewodniczący Rady Gminy

                             Stanisław Klimowicz

Czytany 307 razy Ostatnio zmieniany poniedziałek, 02 listopad 2020 09:22

Skomentuj

Komentarz zostanie opublikowany po zatwierdzeniu przez redakcję.


Proszę rozwiązać proste zadanie (blokada antyspamowa):

Skocz do:

Zdjęcie z galerii

Ostatnie komentarze

Gościmy

Odwiedza nas 583 gości oraz 0 użytkowników.

szwajcaria-kaszubska.pl