Szlaki turystyczne

Znajdziesz tu informacje na temat miejsc, które są ciekawe do odwiedzenia. Prezentacja wizualizacji i zdjęć oraz opisów szlaków pieszych, rowerowych i Nordic Walking.

Ze słownika Polsko-Kaszubskiego:łaskawość | łaskawòsc (sł. Eugenisz Gołąbek)
poniedziałek, 07 grudzień 2020 10:56

XXII Sesja Rady Gminy Chmielno - 16 grudnia 2020 roku o godzinie 11:00

Autor:  UG Chmielno
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
UG Chmielno UG Chmielno

RG.0002.22.2020 IO

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) zwołuję XXII sesję Rady Gminy Chmielno w dniu 16 grudnia 2020 r. ( środa) o godz. 11:00 w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Chmielnie (83-333 Chmielno ul. Gryfa Pomorskiego 20 -Sala Widowiskowa).

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad wraz z ewentualnymi zmianami.
 3. Informacja o sporządzeniu protokołów z poprzednich sesji.
 4. Informacja Wójta nt. swojej działalności w okresie między sesjami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chmielno na lata 2021-2030. – Nr. 214- Komisja Rewizyjna
 6. Podjęcie uchwały w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Chmielno na 2021 rok.- Nr 215 Komisja Rewizyjna
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Chmielno na rok 2021.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego programu wspierania rodziny na lata 2021-2023. Nr 217 Komisja Edukacji
 9. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Rady Gminy Chmielno na 2021 rok. Nr 218. Komisja Edukacji, Rolnictwa, Rewizyjna , Skarg
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia ramowego planu pracy i kontroli. Nr 219 Komisji Edukacji, Kultury, Spraw Socjalnych i Bezpieczeństwa Publicznego na 2021 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia ramowego planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Chmielno na 2021 rok. Nr 220- Komisja Rewizyjna
 12. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rolnictwa, ochrony środowiska, rozwoju gospodarczego i spraw komunalnych na 2021 rok. Nr 221 – Komisja Rolnictwa
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia ramowego planu pracy i kontroli Komisji skarg, wniosków i petycji Rady Gminy Chmielno na 2021 rok. Nr 222 - Komisja Skarg wniosków i petycji
 14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostce samorządu terytorialnego.( terapeuta) Nr 223- Komisja Rewizyjna
 15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostce samorządu terytorialnego. (psychiatra) NR 224 – Komisja Rewizyjna
 16. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Garcz – ul. Spacerowa.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Chmielno.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy Chmielno.
 20. Wolne wnioski/Dyskusja
 21. Zakończenie obrad sesji Rady Gminy.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Jednocześnie przypominam, że w przypadku jakichkolwiek wątpliwości, co do treści przedstawionych projektów uchwał, istnieje możliwość wyjaśnienia wszelkich niejasności bezpośrednio w komórce organizacyjnej Urzędu  Gminy Chmielno lub jednostce podległej Gminy Chmielno, odpowiedzialnej za dany zakres tematyczny.

                       Przewodniczący Rady Gminy

                             Stanisław Klimowicz

Czytany 261 razy Ostatnio zmieniany poniedziałek, 07 grudzień 2020 10:56

Skomentuj

Komentarz zostanie opublikowany po zatwierdzeniu przez redakcję.


Proszę rozwiązać proste zadanie (blokada antyspamowa):

Skocz do:

Polecamy

Muzeum Hymnu Narodowego
( / Place zabaw)

Zdjęcie z galerii

Ostatnie komentarze

Gościmy

Odwiedza nas 174 gości oraz 0 użytkowników.

szwajcaria-kaszubska.pl