Szlaki turystyczne

Znajdziesz tu informacje na temat miejsc, które są ciekawe do odwiedzenia. Prezentacja wizualizacji i zdjęć oraz opisów szlaków pieszych, rowerowych i Nordic Walking.

Ze słownika Polsko-Kaszubskiego:inwentaryzacja | jinwentarizacjô (sł. Eugenisz Gołąbek)
środa, 14 luty 2024 00:00

LX sesja Rady Gminy Chmielno w dniu 14 lutego 2024 roku (środa) o godz. 10:00

Autor:  UG Chmielno
Oceń ten artykuł
(1 głos)
Rada Gminy Chmielno Rada Gminy Chmielno

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U .z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) zwołuję LX sesję Rady Gminy Chmielno w dniu 14 lutego 2024 roku (środa) o godz. 10:00 w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Chmielnie (83-333 Chmielno, ul. Gryfa Pomorskiego 20-Sala Widowiskowa).


1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad wraz z ewentualnymi zmianami.
3. Informacja o sporządzeniu protokołu z poprzedniej sesji.
4. Informacja Wójta nt. swojej działalności w okresie między sesjami.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zabytkami gminy
Chmielno na lata 2024-2027.
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla fragmentu wsi Zawory – RO.
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla fragmentu wsi Miechucino – Park rekreacyjny.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu Kożyczkowo „Młyn
Dolny”.
9. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Garcz
ul. Kartuska – ul. Chmieleńska.

10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla fragmentu wsi Zawory PÓŁNOC.
11. Podjęcie uchwały sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości
Łączyńska Huta.
12. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie uchylenia uchwały Nr LIX/596/2023 Rady
Gminy Chmielno z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie nadania nazwy drodze
wewnętrznej w miejscowości Borzestowo.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego
trybu zawarcia umów dzierżawy na czas nieoznaczony nieruchomości
stanowiących własność Gminy Chmielno.
14. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzeniu petycji mieszkańców miejscowości
Miechucino i pobliskich wsi w zakresie funkcjonowania filii ośrodka zdrowia w
Miechucinie.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Chmielno na rok
2023.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy
Chmielno na lata 2023-2031.
17. Wolne wnioski/Dyskusja
18. Zakończenie obrad sesji Rady Gminy.
Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym –
pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu
umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.
Jednocześnie przypominam, że w przypadku jakichkolwiek wątpliwości, co do treści
przedstawionych projektów uchwał, istnieje możliwość wyjaśnienia wszelkich
niejasności bezpośrednio w komórce organizacyjnej Urzędu  Gminy Chmielno lub
jednostce podległej Gminy Chmielno, odpowiedzialnej za dany zakres tematyczny.

Czytany 255 razy Ostatnio zmieniany środa, 07 luty 2024 22:42

Skomentuj

Komentarz zostanie opublikowany po zatwierdzeniu przez redakcję.


Proszę rozwiązać proste zadanie (blokada antyspamowa):

Skocz do:

Zdjęcie z galerii

Ostatnie komentarze

Akademia Kaszubska

szwajcaria-kaszubska.pl