Szlaki turystyczne

Znajdziesz tu informacje na temat miejsc, które są ciekawe do odwiedzenia. Prezentacja wizualizacji i zdjęć oraz opisów szlaków pieszych, rowerowych i Nordic Walking.

Ze słownika Polsko-Kaszubskiego:drzwiowy | dwiérzowi, dwiérzny (sł. Eugenisz Gołąbek)
Ludzie i ich historie

Ludzie i ich historie (61)

Historie ludzi związanych z regionem Kaszub.

rys. Diana

W aspekcie przemian gospodarczych dzieje Spółdzielni Rolniczo-Handlowych na terenie powiatu kartuskiego bliżej opisałem w poprzednich rozdziałach za okres 80-cio letni. W świetle tych zdarzeń krótko przedstawiam obecny wizerunek Spółdzielni Powiatu.

Dążność społeczeństwa do zrzeszonych form działania gospodarczego, niesienia sobie wzajemnej pomocy, wytwarzało przed spółdzielcze stany poprawy bytu, członków i użytkowników.

Ocenę działalności wymienionej Spółdzielni za 2004 rok dokonało Walne Zgromadzenie Członków w dniu 21 kwietnia 2005 roku, jako najwyższy organ tej placówki.

W skutek dokonanych zmian w składzie Zarządu i Rady Nadzorczej według danych z tabeli 25 w Spółdzielni radykalne zmiany poprawy nie nastąpiły. W dalszym ciągu spadły obroty działalności gospodarczej, szczególnie w sprzedaży w sklepach i gastronomii. Przyczyną takiego stanu między innymi była sprzedaż obiektów sklepowych, placówek gastronomicznych, oraz zakładów produkcyjnych przy utrzymywaniu dotychczasowych w tym okresie wysokich kosztów działalności. W tej sytuacji występowały ujemne wyniki finansowe, jedynie można zapisać na słowo plus, że strata za 2003 rok zmniejszyła się w stosunku do 2000 roku. Pozytywnie można ocenić wzrost średniej płacy pracowników, lecz nieznana jest struktura płac w branżach działalności Spółdzielni, co mogło nieć wpływ na realizacje wyników pracy w załodze. Natomiast trzeba mieć uwagę do ilości zatrudnienia na-przykład w 2000 roku, ponieważ redukcja zatrudnienia była w wyniku głównie likwidacji placówek gospodarczych.

Z dniem 1 stycznia 1995 roku decyzją Rządu R.P. nastąpiła zmiana waluty polskiej, przykładowo:

Wobec występujących przemian struktur decentralizacji Gminnych Spółdzielni, automatycznie stały się jednostkami samorządowymi, samodzielnymi i samofinansującymi tzw. 3 x S.

Zmiany organizacyjne lat pięćdziesiątych spowodowały dalsze zmiany. Rada Nadzorcza przy udziale przewodniczącej Barbary Szydłowskiej 17 lutego 1791 roku przyjęła rezygnację Zygmunta Gostkowskiego ze stanowiska prezesa PZGS a wybrała Władysława Kostucha głównego księgowego PZGS pozostały skład zarządu PZGS pozostał bez zmian tj. Franciszek Plichta i Józef Laskowski. Na stanowisko głównego księgowego zarząd powołał Franciszka Hirsza.

Wyniki działalności PZGS były uzależnione nie tylko od własnej operatywności, ale również od stanu organizacyjnego i wyników pracy zrzeszonych Gminnych Spółdzielni. Ich stan był różny pod wzglądem realizacji zadań statutowych^ wyników finansowych.

Powstanie spółdzielni rolniczych powiatu kartuskiego w latach 1945 do 1948 roku.

W początkach XIX wieku wzrosło znaczenie i rola polityczna Kartuz, gdy na skutek reformy pruskiej administracji w 1818 r. stały się siedzibą powiatu.

Strona 1 z 7

Skocz do:

Polecamy

Restauracja Kaszubska
( / Baza kulinarna)

Zdjęcie z galerii

Ostatnie komentarze

Gościmy

Odwiedza nas 194 gości oraz 0 użytkowników.

szwajcaria-kaszubska.pl