Społeczność

Kaszuby - (kasz. Kaszëbë lub Kaszëbskô) to kraina historyczna w Polsce, będąca częścią Pomorza, którą zamieszkują Kaszubi, Tutaj prezentujemy historie ludzi związanych z regionem Kaszub.

Ze słownika Polsko-Kaszubskiego:kąsający | kąsający, kãsny, kąsati, grëzący (sł. Eugenisz Gołąbek)
niedziela, 31 maj 2020 13:52

Szkoła Kożyczkowo - Mizja i Wizja

Autor: 
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

MISJA NASZEJ SZKOŁY

 • Nasza szkoła w pełni respektuje prawa człowieka i prawa dziecka. Wszyscy jesteśmy tolerancyjni i empatyczni.

 • Szkoła jest przyjazna dla uczniów, ich rodziców, nauczycieli i personelu szkoły.

 • Stwarzamy wszystkim uczniom równe szanse wszechstronnego rozwoju poprzez ciekawe lekcje i zajęcia pozalekcyjne, udział w konkursach i imprezach szkolnych i pozaszkolnych oraz pomoc w kształtowaniu osobowości.

 • Przygotowujemy do życia w społeczeństwie – do pełnienia obowiązków w rodzinie, w środowisku i w pracy zawodowej, a także do uczestnictwa w życiu kulturalnym.

 • Tworzymy partnerską i bezpieczną atmosferę wśród uczniów, rodziców i nauczycieli oparta na wzajemnej tolerancji i szacunku, współpracę oraz wzajemną pomoc.

 • Wypracowujemy w wychowankach pogląd, że kształcenie jest procesem trwającym przez całe życie.

WIZJA SZKOŁY

Każde dziecko robi COŚ dobrze, w każdym dziecku jest COŚ dobrego. Trzeba tylko to COŚ odkryć i rozwijać – nauczyciel to poszukiwacz talentów.

Nasi uczniowie:

 • chętnie chodzą do szkoły, realizując tu wiele swoich zainteresowań i marzeń

 • czują się tu bezpiecznie, licząc na serdeczną opiekę i życzliwość

 • zawsze mogą liczyć na zrozumienie i pomoc ze strony nauczycieli

 • aktywnie uczestniczą w zajęciach edukacyjnych i pozalekcyjnych oraz w wybranych imprezach i konkursach szkolnych i pozaszkolnych

 • darzą zaufaniem i szacunkiem wychowawców i pracowników szkoły oraz rodziców

 • w szkole, a także poza nią przestrzegają zasad kulturalnego zachowania

 • uczą się rozróżniać to, co dobre i co złe, a także selekcjonować i hierarchizować swoje potrzeby, dokonywać samooceny

 • chcą i potrafią pracować na rzecz swojej szkoły i środowiska lokalnego

 • po skończeniu naszej szkoły odważnie i bez kompleksów podejmują naukę w dowolnym gimnazjum.

Rodzice naszych uczniów:

 • współtworzą wraz z nauczycielami obraz „szkoły otwartej”

 • uczestniczą w procesie wychowania dzieci, pomagają im w nauce, współpracują z nauczycielami

 • są partnerami w działaniach na rzecz szkoły i środowiska lokalnego, aktywnie uczestniczą w życiu szkoły

 • mają wpływ na decyzje w sprawach szkoły, są obecni przy rozwiązywaniu problemów.

Nauczyciele:

 • są odpowiednio wykształceni i mają możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji

 • wykazują się wysoką kultura osobistą, sumiennością i otwartością na potrzeby uczniów

 • cieszą się autorytetem, budzą zaufanie wychowanków i ich rodziców

 • ciekawie prowadzą zajęcia, aktywizują uczniów, ukierunkowują ich, inspirują, wdrażają do samodzielnego odkrywania; potrafią dostrzec i rozwinąć zainteresowania i uzdolnienia uczniów, rozbudzić ich naturalną ciekawość, ukazać piękno otaczającego świata; służą uczniom w rozwiązywaniu ich problemów

 • respektują wszelkie niedoskonałości i ograniczenia ucznia, które nie są od niego zależne, m. in. na podstawie opinii i orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznych, indywidualnie dostosowują wymagania wobec uczniów

 • za swoją pracę są należycie wynagradzani.

Dyrektor:

 • jest kompetentny, sprawnie organizuje pracę szkoły, jest dobrym gospodarzem

 • posiada wysoką kulturę osobistą, jest życzliwy, otwarty

 • jest konsekwentny, sprawiedliwy i bezstronny, umie rozwiązywać konflikty

 • troszczy się o uczniów i nauczycieli

 • umie współpracować ze środowiskiem

 • stara się o możliwie najwyższą jakość pracy szkoły, zwłaszcza w zakresie edukacji

Szkoła jest przyjazna uczniom

 • uświadamia wychowankom przynależność do wspólnoty Małej i Wielkiej Ojczyzny, uczy szacunku do historii Polski i regionu, kultywuje kaszubskie i polskie tradycje

 • przygotowuje ucznia do życia we współczesnym świecie, stosuje nowoczesne i różnorodne metody i formy nauczania

 • ułatwia wejście w następny etap życia, wyposaża ucznia w gruntowną wiedzę ogólną, kształtuje otwartość i umiejętność myślenia twórczego, problemowego, abstrakcyjnego i elastycznego

 • uświadamia uczniom potrzebę oraz przydatność wiedzy i umiejętności

 • uczy samodzielności, ale też współpracy z innymi w rozwiązywaniu problemów i w dążeniu do osiągania wytyczonych celów

 • uczy wiary we własne siły.

 

Czytany 134 razy

Skomentuj

Komentarz zostanie opublikowany po zatwierdzeniu przez redakcję.


Proszę rozwiązać proste zadanie (blokada antyspamowa):

Skocz do:

Polecamy

Pod Lipą Anna i Jerzy Król
( / Baza noclegowa)

Zdjęcie z galerii

Ostatnie komentarze

Gościmy

Odwiedza nas 245 gości oraz 0 użytkowników.

szwajcaria-kaszubska.pl