Szlaki turystyczne

Znajdziesz tu informacje na temat miejsc, które są ciekawe do odwiedzenia. Prezentacja wizualizacji i zdjęć oraz opisów szlaków pieszych, rowerowych i Nordic Walking.

Ze słownika Polsko-Kaszubskiego:kłamliwie | łżélskò, łżélskù, łżélowato, łżąco, łżawò (sł. Eugenisz Gołąbek)
Przyroda

Przyroda (10)

Walory przyrodnicze regionu Szwajcarii Kaszubskiej

11 sierpnia nad Pomorzem przeszła nawałnica, nazwana przez meteorologów Bow - echo. Zjawisko przebiegało w sposób gwałtowny, jako połączenie burzy z ulewą, gradobiciem oraz potęzną wichurą, kojarzącą się z trąbą powietrzną. Zywioł odznaczył się nieprzewidywalnie wielką siłą niszczącą. Zniszczeniu uległy budynki i zabudowania gospodarcze. Kilka osób zginęło.  Zniszczony został drzewostan leśny w Borach Tucholskich. Połamane lub wyrwane z korzeniami zostały drzewa zarówno liściaste, jak iglaste kilkunastoletnie,  kilkudziesięcioletnie i ponad stuletnie. Najbardziej na skutek nawałnicy ucierpiały obszary w powiatach chojnickim, kartuskim i kościerskim. Nietknięte przez żywioł trwają na swym miejscu  przydrożne krzyże. Fotorelacja pokazuje tereny w okolicy Dziemian.

 

wtorek, 07 luty 2017 02:04

Ślady na śniegu

Autor:

Puszysty, biały śnieg

Gdy spadnie zachwyca nas swą bielą.

 

Po pewnym czasie na śniegu pozostają ślady cywilizacyjne. Człowiek dla swej aktywności potrzebuje wielu urządzeń, ogrzewania. Pojazdy potrzebują paliwa, które spalają. Urządzenia grzewcze w Polsce w większosci spalają węgiel, niewiele inne paliwa. 

Nie zdajemy sobie sprawy z zanieczyszczeń, które są wokół nas. Przewiewa je wiatr, zmywa deszcz. Dłużej leżący  śnieg zbiera opadające drobiny. Zanim opadną my wszyscy też je wchłaniamy poruszając się w poblizu dróg i innych miejsc, gdzie jest ich dużo.

Stosunkowo najwięcej zanieczyszczeń wdychają małe dzieci, ponieważ są niskiego wzrostu. Nieosłoniete twarzyczki znajdują się na linii rur wydechowych pojazdów, które jadą szosą. 

W naszym pięknym regionie Szwajcarii Kaszubskiej jest sporo dróg bez chodników, bezpośrednio przy ruchliwych szosach, którymi dzieci pokonują trasę z domu do szkoły (podstawowej) i z powrotem. Grozi im niebezpieczeństwo zarówno wypadku, związane z ruchem drogowym, jak i zdrowotne, zwiazane z zanieczyszczeniem powietrza, objawiające się gdy rozpoczynają się choroby będące efektem wdychanych toksyn.

Fotografie przedstawiają śnieg w różnych miejscach powiatu kartuskiego po 2 tygodniach od ostatniego opadu.

 

 

czwartek, 18 czerwiec 2015 13:10

Dzierżążno

Autor:

 Zapraszamy do obejrzenia zdjęć miejscowości Dzierżążno, koło Kartuz. W języku kaszubskim to Dzérzążno. Nazwa pochodzi od rośliny wodnej dzierzęga lub dzierżęga (po kaszubsku dzerzãga).

fot. Sławina Klimowicz

 

Franciszek Sędzicki

„Pojedzemë na Kaszubë

do Raduńscich wód

do kaszubszci Szwajcarii,

gdze rzék,jezór w bród.

 

Odwiedzymë Chmielno staré,

Brodnic cudny szlak,

Mirachowo,Serakojce,

z przodu jak i w spak.

 

Nie pominiemë Żukowa-

ksężnic naszëch twór!

Dôwniej ostojë polskoscë,

szkołë polscich cór.

 

Trzeba zwiedzëc i Kartuzë,

choc tam zakon ów

więcij strzegł germańscij sprawë

niż Chrystusa słów

 

Na Zamkowij spoczniem Górze,

gdze łabędzi chór

uratowôł z rąk zbójeccich

jedną z Mszczuja cór.

 

Od Wierzycë do Wieżycë-

wzgórzy stały cąg.

Tu pieśń naszą zaśpiéwomë,

jaż las zabrzmi w krąg”

 

(Fragment utworu „Pojedzemë na Kaszubë

zawartego w książce Jestem Kaszubą,Warszawa 1956)

wtorek, 03 styczeń 2012 16:15

Definicja szlaków turystycznych

Autor:

Szlak to „pasmo przystosowane do ruchu krajoznawczo-wędrownego, w zasadzie pieszego lub wodnego, prowadzone po oznakowanych trasach, przechodzące przez tereny krajobrazowo atrakcyjne i łączące obiekty lub ich zespoły, interesujące z przyrodniczego, kulturalnego i technicznego punktu widzenia. Czynny on jest całorocznie lub sezonowo”.

Szlaki nie są jedynie odcinkami dróg łączącymi dwa punkty, ich integralną częścią obok trasy do pokonania jest także otaczający krajobraz, z którym poszczególne fragmenty szlaku tworzą niepowtarzalną kompozycję krajobrazową, mogącą traktować ją jako strefę, gdzie samo określenie pojęcia szlaku turystycznego można traktować jako swego rodzaju oś tej strefy.

Pojezierze kaszubskie, podobnie jak cały obszar północnej Polski, pokryte jest osadami wieku czwartorzędowego, pochodzącymi głównie z zasypania glacjalnego. Pokrywa osadów polodowcowych o zmiennej miąższości 100-200 m tworzy powierzchniową pokrywę geologiczną, której zarówno materiał skalny ją budujący, jak i ukształtowanie jej powierzchni są efektem działania lądolodu i jego wód roztopowych. Glacjalny więc charakter utworów skalnych oraz ogromne bogactwo form ukształtowania terenu nadają dominujące piętno krajobrazowi powiatu kartuskiego.

Obszary chronionego krajobrazu obejmują wyróżniające się tereny o różnych typach ekosystemów, w których powinno się zapewnić stan względnej równowagi ekologicznej systemów przyrodniczych. Są to tereny szczególnie atrakcyjne przyrodniczo, pełniące głównie funkcje turystyczno-wypoczynkowe, dlatego też są one adaptowane przez rozbudowę bazy noclegowej i gastronomicznej, zarówno dla krótkiego wypoczynku weekendowego, jak i urlopowego (stacjonarnego). Obszary te wyznacza się w skali gminy lub powiatu, a tworzy je Wojewoda lub Rada Gminy.

Na terenie powiatu kartuskiego zostały utworzone trzy obszary chronionego krajobrazu: Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Raduni, Gowidliński Obszar Chronionego Krajobrazu oraz Kartuski Obszar Chronionego Krajobrazu.

Na terenie powiatu kartuskiego, zespoły przyrodniczo krajobrazowe zostały ustanowione w 1998 r. Główne cele ich ustanowienia to:

  • zachowanie ciągłości przestrzennej struktur przyrodniczo-krajobrazowych  o szczególnym znaczeniu dla funkcjonowania przyrody;
  • ochrona harmonijnego krajobrazu seminaturalnego i kulturowego o szczególnym znaczeniu dla identyfikacji specyfiki krajobrazowej;
  • ochrona ostoi zwierząt, stanowisk rzadkich gatunków roślin i cennych zbiorowisk roślinnych związanych z formami dolinnymi, a zwłaszcza z terenami hydrogenicznymi  w ich dnach.

Skocz do:

Polecamy

Willa na zobczu
( / Baza noclegowa)

Zdjęcie z galerii

Ostatnie komentarze

Gościmy

Odwiedza nas 200 gości oraz 0 użytkowników.

szwajcaria-kaszubska.pl