Szlaki turystyczne

Znajdziesz tu informacje na temat miejsc, które są ciekawe do odwiedzenia. Prezentacja wizualizacji i zdjęć oraz opisów szlaków pieszych, rowerowych i Nordic Walking.

Ze słownika Polsko-Kaszubskiego:kiełznać | òbùzdzëwac (sł. Eugenisz Gołąbek)
niedziela, 24 listopad 2019 22:00

Książki autorskie i współautorskie Eugeniusza Pryczkowskiego

Autor: 
Oceń ten artykuł
(4 głosów)
Jubileusz 30 lat pracy artystycznej Eugeniusza Pryczkowskiego Jubileusz 30 lat pracy artystycznej Eugeniusza Pryczkowskiego fot. Aleksander Kostuch

Początek literackiej i dziennikarskiej drogi Eugeniusza Pryczkowskiego, wówczas studenta Politechniki Gdańskiej, związany był z pismem „Tatczëzna”, które współtworzył wraz z sześcioma studentami – Kaszubami na przełomie 80-tych i 90-tych lat ubiegłego wieku. Był to czas przemian ustrojowych w Polsce. Na fali tych zmian w lipcu 1990 roku powstał program telewizyjny „Rodnô Zemia”, którego pierwszą redaktorką była Izabella Trojanowska. Pryczkowski został jego współpracownikiem, a później redaktorem, w sumie aż przez dwadzieścia lat. Jedną z ważnych części programu były lekcje języka kaszubskiego „Gôdómë pò kaszëbskù”. Z myślą o nauczaniu języka w telewizji, a także w szkołach na całych Kaszubach, powstało najwięcej tekstów literackich i piosenek przy współpracy z młodymi lektorami – głównie studentami, a później także z dziećmi.

 1. 1.Dërchôj królewiónkò. Antologia dzysdniowi proze kaszëbsczi, Gdynia1996, s. 216. W książce ujęto 3 teksty EP: 1. Ania, 2. W Kaczińcu i 3. Swiéżé piwò.
 2. 2.Më trzimómë z Bogã. Kòscelné mòdlëtwë i spiéwë, przełożëlë i przërëchtowelë:Eugeniusz Gołąbk, Eugeniusz Pryczkowski, Gduńsk 1998, s. 154. II wyd. poszerzone, Gduńsk 2014, s. 176 (łączny nakład 10 tys., imprimatur Kurii Metropolitalnej Gdańskiej).
 3. 3.Na jimiã Bòsczé, tomik poezji,Gduńsk 2000, s. 68.
 4. 4.Bëlny szport wiele wôrt. Kaszëbsczé wice, zebrôł i òprôcowôł Eugeniusz Prëczkòwsczi, Gdańsk 2000, s. 186. Kolejne wydania poszerzone: 2000 i 2010, s. 178, łączny nakład ok. 8 tys.
 5. 5.Mësla dzecka. Antologiô kaszëbsczich wiérztów dlô dzôtków i młodzëznë, zebrelë i przërëchtowelë Elżbiéta i Eugeniusz Prëczkòwscë, Banino 2001, s. 228 (zawiera 10 wierszy E. Pryczkowskiego: A më so gôdómë, Do kòscółka jidą dzôtczi, Na rôrotë, Gwiôzdor chòdzy, Jaczi snôżi to darënk, Gòdné drzéwkò, Wilijny wieczór, Jadą z kòlãdą, Zëmòwé rozegracje, Mësla dzecka).
 6. 6.Królowa Kaszub, Sianowo – Banino 2002, s. 156, nakł. 3 tys.
 7. 7.Piesnie Rodny Zemi, T. Fopke, E. Pryczkowski, J. Stachurski, Banino 2003, s. 176.
 8. 8.Cieroccy ze Stażek, Banino-Pelplin 2004, s. 72.
 9. 9.Òjcze nasz. Kaszëbsczé spiéwë i mòdlëtwë, oprac. E. Pryczkowski. Banino-Gduńsk-Pelplin 2004, s. 144.
 10. 10.Bòże pòmagôj. Jan Paweł II do Kaszubów, Banino-Pelplin 2005, s. 208.
 11. 11.Książeczka do nabożeństwa, Pelplin 2005, s. 42, nakład 10 tys. (imprimatur Kurii Metropolitalnej Gdańskiej).
 12. 12.Zrzeszeni w Baninie, Banino 2006, s. 168.
 13. 13.Dlô Was Panie. Kòscelny spiéwnik, przërëchtowôł Eugeniusz Pryczkowski, Gdańsk 2006, s. 152 (zawiera około 120 pieśni kościelnych, w tym ok. 30 E. Pryczkowskiego, opatrzonych imprimatur Kurii Metropolitalnej Gdańskiej).
 14. 14.Wspomnienia kaszubskich Sybiraków, Banino 2006, II wyd. poszerzone 2010, s. 280, łączny nakład ok. 5 tys.
 15. 15.Sól zemi,tom prozatorski, Banino 2007, s. 128.
 16. 16.Nótë kaszëbsczé. Pòpùlarné piesnie, przërëchtowôł Eugeniusz Prëczkòwsczi, Banino 2008, s.
 17. 17.Siła Żukowa,Żukowo-Banino 2009, s. 216.
 18. 18.Norbertańska siła Kaszub, praca zbiorowa pod red. Andrzeja Grotha i Eugeniusza Pryczkowskiego, Banino 2011 s. 168. (W książce zamieszczono m.in. następujące teksty E. Pryczkowskiego: 1. Dzieło ks. Franciszka X. Okroya, 2. Udział żukowskich norbertanek w powstaniu sanktuarium maryjnego w Sianowie, 3. Powstanie, działalność i upadek „Siły Kaszub”, 4. Kaszubszczyzny droga do liturgii Kościoła, Oratorium Sianowskie – wielka uczta duchowa, 5. Most między Kaszubami z całego świata zawiązany!).
 19. 19.Jan Trepczyk a współczesny kaszubski ruch śpiewaczy, Banino 2012, s. 52.
 20. 20.Kaszubski Kordecki. Życie i twórczość ks. prałata Franciszka Gruczy, Banino 2008, II wyd. 2013, s. 164,
 21. 21.Mòdłów zwón. Śpiewnik Kaszubskiej Pielgrzymki z Banina do Sianowa, Banino 2013, s. 80.
 22. 22.Dzecynny czas, tomik wierszy dla dzieci, Banino 2012, s. 88.
 23. 23.Kùńczi sã mòja pielgrzimka. 100 lat Władysławy Gołąbek z Pryczkowskich, Banino 2012, s. 72.
 24. 24.Leksykon Ziemi Żukowskiej, Banino-Żukowo 2012, s. 136.
 25. 25.Serce miec, Eugeniusz Pryczkowski i Jerzy Stachurski, śpiewnik, Banino 2015, s. 122.
 26. 26.Król Kaszubów - Karol Krefft, Banino 2016, s. 216.
 27. 27.Swiónowskô nasza Matinkò. Dzieje parafii i sanktuarium oraz cuda Królowej Kaszub, praca doktorska napisana na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Banino 2016, s. 472.
 28. 28.Kaszëbskô młodëch rewòlucjô , przërëchtowelë Katarzyna Kankowska-Filipiak i Eugeniusz Pryczkowski, Banino 2017, s. 152.
 29. 29.Sanktuarium sianowskie a tożsamość kaszubska,
 30. 30., Banino 2018, s. 280.
 31. 31.Królowa Morza. Kaszubski sanktuarium w Swarzewie, Banino-Swarzewo, 2019 (ukaże się na Boże Narodzenie).

Broszury z tekstami i/lub pod redakcją EP

 1. 1.Piesniôk Remusowi, zebrał E. Pryczkowski, Bydgoszcz 1994, s. 16.
 2. 2.Kaszubskie teksty i pieśni religijne w edukacji szkolnej. IV Konferencja nauczycieli - regionalistów, Żukowo, 24 luty 2007, s. 28.
 3. 3.Wykorzystanie internetu i multimediów w edukacji szkolnej. V Konferencja Nauczycieli-Regionalistów, Żukowo, 17 maja 2008, s. 28.
 4. 4.Kaszubskie materiały filmowe w nauczaniu regionalnym, VI Konferencja Nauczycieli-Regionalistów, Żukowo, 25 kwietnia 2009, s. 28.
 5. 5.Norbertańska przeszłość Żukowa siłą przyszłości Kaszub, VII Konfrencja Nauczycieli-Regionalistów, Żukowo, 13 marca 2010, s. 20.
 6. 6.800 lat Żukowa. Folder o przeszłości norbertańskiej Żukowa 1212-2012, Żukowo 2010, s. 16.
 7. 7.Wzdłuż Reknicy i Raduni (O gminie Kolbudy i Przywidz), Banino – Kolbudy 2010, s. 20.
 8. 8.Pierszi latny Festiwal Filmów Kaszëbsczich i ò Kaszëbach, 2011, s. 8.
 9. 9.I Kongres Młodych Kaszubów, 19.11.2016 r. Kartuskie Centrum Kultury,

Artykuły naukowe

 1. Początki parafii i kultu Matki Boskiej w Sianowie, SP, t. 31, 2001, s. 193-200.
 2. Język kaszubski w działalności publicznej i obrocie prawnym, a zwłaszcza w reklamie, prasie, radiu i telewizji oraz administracji, BRJK, R. 2007, s. 73-82.
 3. Pochodzenie Kaszubów w świetle badań lingwistycznych i historycznych, „Przegląd Zachodniopomorski”, Uniwersytet Szczeciński, Nr 3, 2017, s. 7-20.
 4. Historia normalizacji pisowni w latach 1990-1996 / Historiô normalizacji pisënkù w latach 1990-1996, BRJK, r. 2008, s. 160-175.
 5. Kuchnia regionalna jako źródło kaszubskich dowcipów / Regionalnô kùchniô jakno zdrzódło kaszëbsczich szportów, BRJK, R. 2009, s. 236-251.
 6. Rok obrzędowy na Kaszubach – stan aktualny. Próba rekapitulacji / Òbrzãdowi rok na Kaszëbach – dzysdnia. Próba pòdsëmòwaniô, BRJK, R. 2010, s. 178-196.
 7. Najnowsza twórczość muzyczna w oparciu o rok obrzędowy na Kaszubach / Kaszëbsczé òbrzãdë a zwëczi w nônowszim ùtwórstwie mùzycznym, BRJK, R. 2010, s. 262-287.
 8. Udział żukowskich norbertanek w powstaniu sanktuarium maryjnego w Sianowie [w:] Norbertańska siła Kaszub, praca zbiorowa pod red. Andrzeja Grotha i Eugeniusza Pryczkowskiego, Banino 2011, s. 39-50.
 9. Fùnkcjonowanié i kùńc telewizyjnégò magazynu „Rodnô Zemia” (1990-2010), BRJK, R. 2011, s. 126-135 / Funkcjonowanie i kres telewizyjnego magazynu kaszubskiego „Rodnô Zemia” (1990-2010), BRJK, R. 2011, s. 264-273.
 10. Neòlogizmë rozkòscérzoné w mediach kaszëbsczich w latach 1990-2010, BRJK, R. 2011, s. 148-153 / Neologizmy spopularyzowane w mediach kaszubskich w latach 1990-2010, BRJK, R. 2011, s. 286-291.
 11. Aleksander Labuda w działalności i twórczości młodych regionalistów kaszubskich lat 90-tych ubiegłego wieku [w:] Al-manach Biblioteki Publicznej Gminy Wejherowo im. Aleksandra Labudy w Bolszewie, red. J. Borchmann, B. Wiszowaty, Bolszewo 2011, s. 23-30.
 12. Kaszëbizna w Kòscele, BRJK, R. 2012, s. 110-115 / Kaszubszczyzna w Kościele, BRJK, R. 2012, s. 247-253.
 13. Kòscelnô Kòmisjô KPZ (2004-2007) w procesu wchôdaniô kaszëbiznë do liturgii Kòscoła, BRJK, R. 2012, s. 116-121 / Komisja kościelna ZKP (2004-2007) w procesie wchodzenia kaszubszczyzny do liturgii Kościoła, BRJK, R. 2012, s. 254-260.
 14. Terôzniészi rozwij kaszëbsczi kùlturë ù Kaszëbów w Kanadze, BRJK, R. 2013, s. 146-196 / Aktualny rozwój kultury kaszubskiej u Kaszubów w Kanadzie, BRJK, R. 2013, s. 255-265.
 15. Rozwij dzysdniowi mùzyczi kaszëbsczi na przëkładze sétmë lat dzejaniégò karna „Spiéwné kwiôtczi”, BRJK, R. 2013, s. 157-163 / Rozwój współczesnej muzyki kaszubskiej na przykładzie siedmioletniej działalności zespołu „Spiéwné kwiôtczi”, BRJK, R. 2013, s. 266-272.
 16. Kaszëbskô Królewô w materialnym kùńszce regionu, BRJK, R. 2014, s. 172-179 / Królowa Kaszub w sztuce materialnej regionu, BRJK, R. 2014, s. 322-329.
 17. Paweł Szefka – wiôldżi kaszëbsczi fòlklorista, BRJK, R. 2014, s. 180-185 / Paweł Szefka – wybitny kaszubski folklorysta, BRJK, R. 2014, s. 330-335.
 18. Początki sanktuarium Królowej Kaszub w Sianowie, SP, t. 47, 2014, s. 285-295.
 19. Kùlt Kaszëbsczi Królewi w Kanadze i USA, BRJK, R. 2015, s. 198-204 / Kult Królowej Kaszub w Kanadzie i USA, BRJK, R. 2015, s. 360-367.
 20. Dzysdniowi szkólny kaszëbsczégò jãzëka – jiwrë i mòżebnotë, BRJK, R. 2015, s. 205-211 / Współczesny nauczyciel języka kaszubskiego – dylematy o możliwości, BRJK, R. 2015, s. 368-374.
 21. Ruch maryjny na Pomorzu [w:] Język, literatura, kultura i edukacja kaszubska I, red. D. Stanulewicz, E. Komorowska, B. Afeltowicz, Szczecin 2016, s. 299-330.
 22. Historia sanktuarium Królowej Kaszub w Sianowie, [w:] Język, literatura, kultura i edukacja kaszubska I, red. D. Stanulewicz, E. Komorowska, B. Afeltowicz, Szczecin 2016, s. 331-346.
 23. BRJK, R. 2016, s. 143-151 / Ks. prał. Franciszek Grucza – ojciec i promotor języka kaszubskiego w liturgii Kościoła, BRJK, R. 2016, s. 298-306.
 24. Młodô kaszëbskô inteligencjô w zòrganizowónym dzejanim dlô kaszëbiznë, BRJK, R. 2016, s. 152-167 / Młoda inteligencja kaszubska w zorganizowanym działaniu dla kaszubszczyzny, BRJK, R. 2016, s. 298-306.
 25. Obecność języka kaszubskiego w prasie regionalnej po 1989 roku na przykładzie wybranych pism Pomorza [w:] Dzieje książki i prasy. Przegląd badań za lata 2013-2015, praca zbiorowa pod red. B. Iwańskiej-Cieślik i E. Pokorzyńskiej przy współpracy Z. Kropidłowskiego i D. Spychały, wyd. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2017, s. 235-252.
 26. Klôsztorné warkòwnie Żukòwa i Żarnówca kòlibką kaszëbsczégò wësziwù, BRJK, R. 2017, s. 90-98 / Pracownie klasztorne Żukowa i Żarnowca kolebką haftu kaszubskiego, BRJK, R. 2017, s. 229-238.
 27. Òznaczi lëdowégò ùtwórczégò dzejaniégò ù Kaszëbów w Kanadze, BRJK, R. 2017, s. 99-111 / Przejawy ludowej działalności twórczej u Kaszubów w Kanadzie, BRJK, R. 2017, s. 239-261.
 28. „Norda” – jej powstanie i funkcjonowanie w latach 1995-2010 [w:] Òd Skôrbu do Stegnë, 150 lat czasopiśmiennictwa kaszubskiego, praca monograficzna pod red. Daniela Kalinowskiego, Wejherowo-Słupsk-Gdańsk 2017, s. 209-220.
 29. Anglojęzyczne nowiny z kaszubskiego Wilna w Kanadzie [w:] Òd Skôrbu do Stegnë, 150 lat czasopiśmiennictwa kaszubskiego, praca monograficzna pod red. Daniela Kalinowskiego, Wejherowo-Słupsk-Gdańsk 2017, s. 285-294.
 30. Wòjcech Kãtrzińsczi, Józef Wëbicczi, Antoni Miotk i jiny – ùznóny Kaszëbi dlô Samòstójny, BRJK, R. 2018, s. 133-144 / Wojciech Kętrzyński oraz Józef Wybicki, Antoni Miotk i inni – wybitni Kaszubi dla Niepodległej, BRJK, R. 2018, s. 240-250.
 31. Film „Kamerdiner” w kònteksce dzysdniowi i przińdny rësznotë kaszëbsczi – próba òcenë, BRJK, R. 2018, s. 268-279 / Film „Kamerdyner” w kontekście obecnego i przyszłego ruchu kaszubskiego – próba oceny, BRJK, R. 2018, s. 326-337.
 32. Discrimination Against the Kashubians, „The Polish Review”, University of Illinois Press, Vol. 65, Nr 2, 2019, s. 79-93.
 33. 1.Wstãp [w:] Jerzy Łysk, Malëjã kòlibiónkã, Gduńsk-Krokòwa 1999, s. 5-7.
 34. 2.Wstęp [w:] Wojciech Czerwiński, Cassubia cantat na powitanie Ojca Świętego. Sopot 5 czerwca 1999 roku, Gdańsk 1999, s. 5-6.
 35. 3.Wstęp [w:] Stefan Fikus, Jak to przódë biwało, Gdańsk 1999, s. 5-7.
 36. 4.Wstęp [w:] Marian Majkowski, Na kaszubskich pustkach, Gdańsk 2000, s. 5-6.
 37. 5.Wstęp [w:] Stanisław Bartelik, Chòc mie szëmią jiné drzewa, Gduńsk 2000, s. 5-8.
 38. 6.Wstęp [w:] Marian Majkowski, Z pustek w świat, Banino-Ustka 2002, s. 5-6.
 39. 7.Odtwarzanie prawdy [w:] Stefan Fikus, Tak téż biwało, Banino 2003, s. 5-9.
 40. 8.Dzieło na miarę tego miejsca [w:] Zbigniew Joskòwsczi, Przez Krziż do Bòga. Kaszëbskô Droga Krziżewô, Banino 2004, s. 7-15.
 41. 9.Słowo pozostawione następnej wiośnie. Przedmowa [w:] Wacław Pomorski, Kaszëbskô miłota, Bytów 2005, s. 5-7.
 42. 10.Piewczyni morza i rodnych stron, Maria Boszke, Piesń lëdzy mòrza, Banino-Jastarnia-Pelplin 2005, s. 5-6.
 43. 11.Kòżdé słowò mô sztôłt [w:] Jerzy Stachurski, Naczynia połączone mowy. Statczi sparłãczoné mòwë, Banino-Pelplin 2005, s. 5-7.
 44. 12.Wstãp [w:] Stanisław Bartelik, Farwë żëcégò, Banino 2006, s. 5-8.
 45. 13.Sprawozdanie Stenograficzne z 10 posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 15 lutego 2006, Warszawa 2006, s. 109-111. Także: Oświadczenie (w sprawie Zaślubin Polski z Morzem wygłoszone przez posła K. Kleinę 15.02.2006) [w:] Społeczność kaszubska w procesie przemian. Kultura, tożsamość, język, red. K. Kleina, C. Obracht-Prondzyński, Kancelaria Senatu RP 201, s. 139-146. E. Pryczkowski zredagował tekst.
 46. 14.Pieśni eksponujące ducha Kaszub [w:] Wacław Kirkowski,Z Tobą bëc, Kaszëbsczé spiéwë, Sianowo-Banino 2007, s. 5-7.
 47. 15.Szczęśliwe wydanie [w:] Leon Gołąbek,Wiérny klón, Banino-Wejherowo-Pelplin 2007, s. 5-8.
 48. 16.Widzóné z bùtna [w:] Tytus Kami Rolski, Krëjamczi drżón, Banino-Pelplin 2007, s. 5-8.
 49. 17.Posłowie [w:] Augustyn Chrabkowski,Jak jô béł bògati, Banino 2007, s. 135-137.
 50. 18.Od Wydawcy [w:] Augustyn Klemens Hirsz, Kronika życia i twórczości Aleksandra Majkowskiego, Banino 2008.
 51. 19.Posłowie [w:] Zbigniew Joskowski, Święci z Kaszub. Błogosławieni, Słudzy Boży oraz świątobliwie zmarli Kaszubi i inni związani z Kaszubami, Banino 2009, s. 172-173.
 52. 20.Wstęp [w:] Królewò łąk i jezór, red. E. Pryczkowski, Sianowo-Banino 2009, s. 5-7.
 53. 21.Posłowie [w:] Aleksander Majkowski, Wiersze i frantówczi,Banino-Kartuzy-Kościerzyna 2009, s. 116-120.
 54. 22.Wyprawa po dom z Adampola. Dziennik uczestnika [w:] Jerzy Łątka, Adampol (Polonezköy), Dzieje i kulturowe przeobrażenia polskiej osady nad Bosforem (1842-2010), Szymbark 2010, s. 391-394.
 55. 23.Od Wydawcy [w:] Jan Karnowski,Nowotné spiéwë i wiersze, Banino 2010, s. 116-118.
 56. 24.Dzieło ks. Okroya siłą dla przyszłości [w:] Dzieje klasztorów norbertańskich w Żukowie, Żukowo 2010, s. 5-10.
 57. 25.Oddany ideałom [w:] Stefan Fikus,Tak bëm chcôł..., Lębork-Banino 2010, s. 5-7.
 58. 26.Dobrô skarń nad łączińską zemią (wstãp) [w:] Dorota Wilczewskô, Pòd pierznã Dobrégò, Banino – Kartuzy 2010, s. 5-6.
 59. 27.Od Wydawcy [w:] Henryk Jerzy Musa, Ocalić od zapomnienia. Ùretac òd zabëcô, Banino-Gdańsk-Puck 2011, s. 122-123.
 60. 28.Stefan Fikus – pisarz i działacz wierny ideałom [w:] Stefan Fikus, Piotr Fikus, Ród Fikusów 1911-2011, Banino 2011, s. 5-22.
 61. 29.Wstãp [w:] Jerzy Łysk, Sztëczk sebie, Banino 2012, s. 5-7.
 62. 30.Dzieło franciszkańskiej myśli i ręki [w:] Zbigniew Joskowski, Który odziewasz kwiaty. Chtëren òblôkôsz kwiatë, Banino 2012, s. 5-8.
 63. 31.Wstãp [w:] Stanisław Bartelik,Bestré szczescé. Banino 2013.
 64. 32.Mérster dzysdniowi mùzyczi [w:] Czterdziestolecie pracy twórczej Jerzego Stachurskiego, red. Bożena Szymańska-Ugowska, Chwaszczyno 2013, s. 9-12.
 65. 33.Posłowie [w:] Henryk Hewelt, Nie òdińdã bez pòżegnaniô, Banino 2013, s. 63-70.
 66. 34.Pelagia Klinkosz, Ogromny obóz [w:] Zofia Bladowska z Błaszków, Sybir na zawsze w pamięci. Wspomnienia zesłańców z lat 1940-1957, Lębork 2014 , s. 94-96.
 67. 35.Teresa Pudek-Jasieńska, Z Litwy na Sybir [w:] Zofia Bladowska z Błaszków, Sybir na zawsze w pamięci. Wspomnienia zesłańców z lat 1940-1957, Lębork 2014, 191-202.
 68. 36.Janina Roraf, W nieznane [w:] Zofia Bladowska z Błaszków, Sybir na zawsze w pamięci. Wspomnienia zesłańców z lat 1940-1957, Lębork 2014, s. 215-218.
 69. 37.O znaczeniu języka kaszubskiego [w:] Dziś i jutro. Podręcznik do Wiedzy o Społeczeństwie, 2019, s. 63 (kilka wydań do gimnazjum i szkoły podstawowej).
 70. 38.Twórczyni progamu „Rodnô Zemia” [w:] Izabella Trojanowska (1929-1995). Pro memoria, zebr. J. Borzyszkowski, Gdańsk-Wejherowo 2015, s. 593-598.
 71. 39.Wstãp [w:] Stanisław Bartelik, Snica, Banino 2016, s. 5-8, Banino 2016.
 72. 40.Wstęp [w:]Jan Piepka, Całi mój skôrb, Banino-Nowa Karczma 2019, s. 5-7.
 73. 41.Prekursor muzyki kaszubskiej w telewizji i radiu [w:] Portret ze słów i dźwięków. Jerzy Stachurski kompozytor, poeta, pedagog, społecznik, red. Lucyna Reiter-Szczygieł, Czeczewo 2019, s. 33-37.
 74. 42.Kaszëbskô Biblëjô. Nowi Testament. IV Ewanjelje. Z łacëznë przełożëł na kaszëbsczi jãzëk ks. Franciszek Grucza, Poznań 1992 (korekta pisowni i redakcja wspólnie z Ks. Antonim Kleinem TChr).
 75. 43.Ida Czaja, Mòjim mùlkã je kam, Kartuzy 1994 (przygotowanie tekstu w pisowni „Tatczëznë”)
 76. 44.Jan Drzeżdżon, Przëszlë do mie, Gduńsk 1995 (przygotowanie tekstu w aktualnej pisowni).
 77. 45.Jaromira Labudda, Słowa òbséwają zemiã, Gduńsk 1995 (przygotowanie tekstu w aktualnej pisowni).
 78. 46.Aleksander Majkowski, Żëcé i przigòdë Remùsa, Gdańsk 1997 (przepisanie całości w uwspółcześnionej pisowni).
 79. 47.Jan Perszon, Na brzegu życia i śmierci, Lublin 1999 (dotyczy Aneksu VI – Relacje Informatorów, także części fotografii), s. 531-572.
 80. 48.To je słowò Bòżé. Czëtania mszalné i spiéwë midzëlekcyjné na niedzele i swiãta we wszëtczich cządach lëturgicznëch rokù, tłum. Eugeniusz Gòłąbk, Gdańsk 2007. (redakcja i korekta).
 81. 49.
 82. 50.Płyta Zeza wiôldżi wòdë… Kaszëbë (Beyond the Great Water… Kaszëbë), Hamilton 2014 (konsultacja merytoryczna i językowa),
  1. Król, 1995, 15’. (emisja: TVP)
  2. Wilijny wieczór - pastorałki kaszubskie, 1999, 20’, (emisja: TVP)
  3. Kaszubskie obrzędy bożonarodzeniowe, 2000, 30’, (emisja: TVP)
  4. Kaszubi u Papieża, 2004, 68’, (emisja: CSBTV)
  5. Marsz z Bògã, 2006, 26’, (FFK)
  6. Kaszubi w Kanadzie, 2008, 27’, (emisja: TVP)
  7. Dar Adampola, 2010, 16’, FFK
  8. Rodnô Mòwa, 2011, 26’, FFK
  9. Królewiónka je w pałacu, 2011, 18’, FFK
  10. 10.Dwa mùlczi, 2012, 10’, FFK
  11. Dërchôj królewiónkò, 2012, 20’, FFK
  12. Od Pani Swarzewskiej do Lewoczy, 2012, 36’, FFK
  13. Premier RP Donald Tusk u Kaszubów w Kanadzie, 2012, 13’, FFK
  14. 14.Tradycyjne kaszubskie produkty kulinarne, 2013, 17’, FFK
  15. Swiónowskô nasza Matinkò, 2016, 28’, (emisja: TVP)
  16. Król Kaszubów, 2017, 23’, (emisja: TVP)
  17. 17.Nieustraszeni żołnierze z Kaszub, 2018, 20’, (emisja: TVP)
   1. Méster Jan, 2019, 21’, (emisja: TVP)

W książkach innych autorów

(wstępy, posłowia, wspomnienia i inne…)

Redakcyjna współpraca

przy wydawnictwach innych autorów i innych wydawnictw

Filmy dokumentalne

Kreacja (współudział)

innych ważnych działań, na przykład powoływanie oddziałów, odsłonięcie tablic, pomników, otwarcie różnych obiektów, nadanie nazw uli i rond… (wybór).

 1. Powołanie oddziału ZKP w Sianowie 1993, reaktywacja 2001.
 2. Budowa Kaszubskiej Drogi Krzyżowej, Sianowo, 2001-2004.
 3. Powołanie oddziału (najpierw klubu) ZKP w Baninie, 2002.
 4. Powołanie Oddziału ZKP w Chwaszczynie, 2002.
 5. Powołanie oddziału ZKP w Lini, 2005, prowadzenie zebrania.
 6. Misterium „Pusta Noc dla Ojca Świętego”, Sianowo.
 7. Powołanie oddziału ZKP w Kolbudach, prowadzenie zebrania, 2005.
 8. Obelisk pamięci ks. prał. Józefa Bigusa, Banino, 2006.
 9. Powołanie Klubu ZKP w Gdańsku Osowej, prowadzenie zebrania, 2006.
 10. Reaktywacja oddziału ZKP w Łęczycach, prowadzenie zebrania, 2009.
 11. Festiwal Filmów Kaszubskich (co roku od 2011).
 12. Intronizacja repliki Królowej Kaszub w Wilnie na Kaszubach Ontaryjskich.
 13. Tablica pamięci ks.prał. Franciszka Gruczy, Sianowo, 2016.
 14. Obelisk pamięci dra Floriana Ceynowy, Sianowo, 2017.
 15. Nadanie imienia prof. Gerarda Labudy rondu w Baninie, 2017.
 16. Odsłonięcie tablicy pamięci Karola Józefa Kreffta, Chmielno, 2017.
 17. Nadanie imienia Augustyna Chrabkowskiego rondu w Baninie, 2018.
 18. Tablica informacyjna o historii sanktuarium, Sianowo, 2018.
 19. Tablica informacyjna o koronacji i J. Trepczyku, Sianowo, 2019.
 20. Obelisk pamięci Jana Trepczyka i Aleksandra Labudy, Strysza Buda, 2019.
 21. Prowadzenie licznych imprez, np. 1. Festyny w Warznie (16 razy), 2. Festyny w Baninie (14 razy), 3. Festyny w Rębiechowie, Rumi, Kartuzach (I Jarmark Kaszubski), Łebnie i innych miejscowościach na Kaszubach, 3. Konferencje Nauczycieli Regionalistów w Żukowie (4 razy), 4. Uroczystości 3 Maja, 11 listopada, rocznicowe 66 Kaszubskiego Pułku Piechoty w Żukowie (około 10 razy), 5. Kilka większych wydarzeń w Centrum Edukacji i Prromocji Regionu, jak otwarcie Świętowida Kaszub, Domu Powstańca z Adampola, Turnieju firm kaszubskich, 5 . Sayling Days w Gdyni (2 razy) i zapewne jeszcze innych, które zatarły się w pamięci.
 22. Juror w licznych konkursach, np.: 1. Finał „Rodny Mòwë” w Chmielnie (19 razy), 2. Eliminacje „Rodny Mòwë”, wielokrotnie w Kartuzach, Wejherowie, Żukowie, Lęborku, Kolbudach, Sierakowicach i innych miejscowościach, 3. Przeglądy Grup Teatralnych w Kościerzynie (około 10 razy), 4. Przeglądy Kolędników w Sierakowicach i Przyjaźni, 5. Konkursy Piosenki „Kaszëbsczé spiéwë” w Luzinie (ok. 7 razy), Wojewódzkie Konkursy Piosenki im. Jana Trepczyka w Miszewie (ok. 10 razy).

Galeria

{gallery}2078{/gallery}
Czytany 2760 razy Ostatnio zmieniany niedziela, 24 listopad 2019 23:14

Skomentuj

Komentarz zostanie opublikowany po zatwierdzeniu przez redakcję.


Proszę rozwiązać proste zadanie (blokada antyspamowa):

Skocz do:

Polecamy

Kaszubski Dworek
( / Baza noclegowa)

Zdjęcie z galerii

Ostatnie komentarze

Akademia Kaszubska

szwajcaria-kaszubska.pl